Riittävä tuuletus on tarpeen VOC-yhdisteillä kyllästetyissä tiloissa

Hyvät ja pahat VOCit – mitä ne ovat?

VOC on lyhenne, joka tulee englanninkielen sanoista Volatile Organic Compound.

Sitä käytetään puhuttaessa ryhmästä kemikaaleja, jotka ovat orgaanisia ja haihtuvat helposti ilmaan huoneenlämmössä. Sisäilmasta on tunnistettu jo yli 900 tähän kategoriaan kuuluvaa yhdistettä, ja ne ovatkin pahin sisäilmaa saastuttava tekijä.


VOC-kemikaaleja esiintyy normaalisti luonnossakin, sillä niitä syntyy muun muassa kasvien ja eläinten kautta.

Näiden luonnollisten VOCien vastakohtana ovat ihmisten toiminnasta syntyneet yhdisteet: fossiiliset polttoaineet, uudet huonekalut ja niiden päällysteet, maalit, liimat, aerosolit, hajusteet, puhdistusaineet ja tekninen laitteisto, kuten tietokoneet, ovat kaikki merkittäviä sisäilman saasteen lähteitä.

Sisäilmassa VOCien määrä on konsentroitunut, ja se voikin olla jopa 100 kertaa suurempi kuin ulkona.

Yksittäiset kemikaalit eivät välttämättä vielä ole suuri haitta terveydelle, mutta kun niitä alkaa löytymään ilmasta kymmenien erilaisten VOCien sekoituksena, on niiden vaikutuksia paljon vaikeampi arvioida.


VOCit on yhdistetty monien eri sairauksien, esimerkiksi
astman, kemikaaliherkkyyden ja sairas rakennus -oireyhtymän, puhkeamiseen ja niiden oireiden pahenemiseen.

Jotkin VOCit ovat myrkyllisiä ja suurina pitoisuuksina jopa karsinogeenisiä, kuten bentseeni ja formaldehydi. Jotkin puolestaan reagoivat ilmassa olevien yhdisteiden kanssa, muodostaen siten myrkyllisiä yhdisteitä.

Riittävä tuuletus on tarpeen VOC-yhdisteillä kyllästetyissä tiloissa

Oireiden tunnistaminen on tie niiden välttämiseen 

VOCit voivat aiheuttaa monia erilaisia oireita joko välittömästi tai pitkäaikaisen altistuksen seurauksena: limakalvojen ärsytystä, iho-oireita, päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia, muistin heikentymistä, sekä munuaisten, maksan ja hermoston vaurioitumista. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ongelmia elimistön immuunijärjestelmään.

 

Ilman epäpuhtauksia voi kuitenkin yrittää vältellä.

  • Riittävä tuuletus on tarpeen käsitellessä aineita, joista haihtuu yhdisteitä ilmaan esimerkiksi maalatessa – silloin VOCien taso saattaa olla jopa tuhatkertainen ulkoilman tasoon verrattuna.
  • Tuoteselostukset on aina hyvä käydä läpi ja toimia niiden ohjeiden mukaisesti. Haihtuvia kemikaaleja tulisi säilyttää ilmatiiviisti, sekä heittää ylijääneet aineet asianmukaisesti pois.
  • Ylimääräisten kemikaalien, kuten hajustettujen tuotteiden (hajuvedet, hiuslakat, pesuaineet) käyttöä tulisi välttää.


Kaikilta VOCeilta on kuitenkin mahdotonta välttyä, sillä niitä on aina niin normaalissa huone- kuin ulkoilmassa. Koska niiden määrä on usein pieni, ja niiden haittavaikutukset muodostuvat pitkän altistumisen jälkeen, niistä tiedetään vielä suhteellisen vähän.

Hajuyliherkkyys ja monikemikaaliyliherkkyys ovat tiloja, joissa yllä mainittuja oireita muodostuu ihmisille jopa hyvin pienistä ja terveille ihmisille huomaamattomista pitoisuuksista. Yksittäiset kemikaalit eivät välttämättä vielä ole suuri haitta terveydelle, mutta kun niitä alkaa löytymään ilmasta kymmenien erilaisten VOCien sekoituksena, on niiden vaikutuksia paljon vaikeampi arvioida.

Lisää VOCeista voit lukea esimerkiksi Hengitysliiton sivuilta, ja lisää siitä kuinka voit itse vaikuttaa sisäilman laatuun, voit lukea täältä.

Ota yhteyttä

Inspiroiduitko? Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan oman ratkaisusi!