Vastuullisuutemme

Lue ensimmäinen vastuullisuusraporttimme alta!

Original stock4

2022 Vastuullisuusraportti

Lataa raportti tästä!

Raportissa esitämme ympäristövaikutuksemme sisällön sekä kuinka pyrimme edistämään yhteiskuntavastuuta ja tuomaan positiivisen panoksen ympäröivään yhteiskuntaan. Raportti on tehty GRI-standardien mukaisesti.

Sitoumuksemme

Naava tukee Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 -asetusta ja on Global Compact -aloitteen vastikään hyväksytty jäsen. Olemme sitoutuneita toimimaan YK:n asettamien standardien mukaan niin nyt kuin myös tulevaisuudessa.

YK:n 17 vastuullisuustavoitetta ovat niin ikään keskeisessä roolissa vastuullisuustyössämme. Olemme valinneet joukosta kolme päätavoitetta, joiden koemme olevan olennaisimpia Naavan toiminnalle.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB-1
SDGs_Logo
tavoite-3-1

Naava pyrkii edesauttamaan ihmisten hyvinvointia kehittämällä ratkaisuja, jotka tuovat luonnon hyveet takaisin ihmisten elämään.

Tavoite 10 -1

Pyrimme aktiivisesti minimoimaan ilmiöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa epätasa-arvoisuutta tai turvattomuutta työyhteisössämme.

tavoite-11-1

Tieteeseen perustuvat ratkaisumme mahdollistavat yhteisöille tehokkaita ratkaisuja vahvemman luontoyhteyden mahdollistamiseksi.

 

Naavan Impakti

Naava vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tuomalla luonnon moninaiset hyödyt sisätiloihin.

Näemme vaikutuksemme kaksiulotteisena: Kädenjälkemme sisältää kaikki positiiviset vaikutuksemme yhteiskuntaan, kun taas Jalanjälkemme on kaikki se, minkä jätämme taaksemme. Lue tästä lisää alta.

 

 

Kädenjälkemme

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan saastuneen ilman hengittäminen tuhansia kertoja päivässä on yksi merkittävimmistä terveysriskeistä tällä vuosisadalla.

Kädenjälkemme ydin on työskennellä tämän maailmanlaajuisen uhan ratkaisemiseksi. Jo yli 390 000 ihmistä kokee päivittäin olonsa terveellisemmäksi ja mielialansa onnellisemmaksi tuotteidemme ansiosta.

 

FI Footprint

Naava on maailman tutkituin viherseinä.

1200px-Helsingin_yliopisto.svg
vtt
luonnonvarakeskus
JUY
Nablabs
UTS
UEF
MDU_logotyp1_neg_RGB
Statisti
bre

Jalanjälkemme

Naavan teknologian ansiosta pystymme hoitamaan kasvejamme etäyhteydellä, mikä vähentää merkittävästi huoltoon käytettävien matkojen, kuljetusten ja kasvien määrää. Tämänhetkisten arvioiden mukaan pystymme vähentämään matkustamista alle viidennekseen.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti vastuullisemmiksi. Uusimman tuotevalikoimamme valmistuksessa käytetään 45% vähemmän raaka-aineita, sen samalla ollessa kierrätystehokkaampi. Niin ikään uudessa tuotevalikoimassa on 81% alhaisempi pakkaustilavuus sekä 71%  vähemmän pakkausmateriaaleja.

11 vuoden aikana yli 5000 Naava-seinää on nähnyt päivänvalon. Lähes kaikki valmistetut laitteet ovat edelleen käytössä.

Naava Skeleton FI

Naavan toimitusketju

Olemme parhaimmillamme tuotteiden kierrättämisessä sekä pitkien huoltovälien ylläpitämisessä. Tärkeimmät kehityskohteet ovat materiaalien käytössä sekä kuljetusratkaisuissa.

UUSI_VALUE_vaaka
Targets_visu

Matka kohti nollaa

Hiilineutraali vuonna 2027.

Asetimme tavoitteen olla hiilineutraaleja vuoteen 2027 mennessä. Haluamme tehdä enemmän vähemmällä, mikä kasvattaa nettovaikutustamme. Suunnitelma kuvaa vuosittaista hiilidioksidipäästöjen suhdeluvun kehitystä verrattuna vuoden 2021 lähtötasoon.

 

 

Kulttuuri

“Meillä Naavalla on yhteinen halu menestyä ja saavuttaa jotain merkittävää. Työskentelemme positiivisen energian ja ilon kautta samalla toisiamme tukien. Luotamme ja välitämme luodaksemme avoimen ympäristön, jossa jokainen meistä voi vaikuttaa henkilökohtaiseen työhönsä sekä yhteiseen missioomme.”

AKI SOUDUNSAARI, CO-FOUNDER

 

Sustainability report mock-up 2

Lataa vuoden 2022 vastuullisuusraporttimme

Lataa

Kysy vastuullisuudestamme!