GPTW-hero.jpg

Great Place to Work: Kuinka tilat toimivat yrityksen menestyksen tukena

Tämä bloggaus on ensimmäinen osa Kristiina Borgin kolmen bloggauksen sarjasta.

Lue bloggauksen toinen osa täältä.

Ihmisten välistä samassa tilassa tapahtuvaa vuorovaikutusta pidetään yhtenä menestyksen ja luovuuden lähtökohtana. Parhaimmillaan organisaatioiden fyysiset tilat mahdollistavat toimivan vuorovaikutuksen, jolloin voidaan todeta tilojen merkityksellisyys osana organisaation menestystä.

Kulttuuri muodostuu, halusit tai et - voit ainoastaan vaikuttaa sen suuntaan


Menestyvän kulttuurin luominen yritykseen on yllättävän haastavaa: kulttuurin kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ajatustyötä ja toimintaa, jotta voidaan saavuttaa kestävää menestystä.

Usein yrityksen menestys on riippuvainen luovuudesta ja kyvystä valjastaa luovuus innovaatioiksi. Useimmiten ensimmäinen askel kohti luovuutta ja innovaatioita on ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Menestyksekäs vuorovaikutus riippuu sekä organisaation fyysisistä tiloista että osittain muista organisatorisista tekijöistä.

Innovaatiot edellyttävät aina ihmisten välistä vuorovaikutusta – tietoa vaihdetaan ja sitä kehitetään uuden tai vanhan tiedon päälle. Luovuus tarvitsee yksilöiltä kuitenkin myös itsenäistä työskentelyä. Sen vuoksi on tärkeää, että organisaatiot tarjoavat erilaisia työskentelytiloja luovan prosessin eri vaiheisiin. Tilaa, jonne voi vetäytyä sekä tilaa, missä voi vaihtaa ajatuksia – tilaa hengähtää.

Kulttuuri muodostuu väistämättä, mutta sen suuntaan voi vaikuttaa

Tila määrittää ihmisten käyttäytymistä

Tilasuunnittelulla viestitään epäsuorasti valtaa ja muita sosiaalisia rakenteita työympäristössä.

Se millaiset yrityksen tilat ovat, määrittelee monia tärkeitä yrityskulttuurin tekijöitä. Esimerkiksi ihmisten läheisyys ja se, miten tilat on jaettu vaikuttavat ihmisten yksityisyyteen ja mahdollisuuteen hallita omaa yksityisyyttään. Valosuunnittelu ohjaa ihmistä liikkumaan ja puhumaan sekä määrittelee osittain sitä, paljonko yksityisyyttä tilassa on.

Vuorovaikutusta tapahtuu usein eniten yrityksen vähimmälle huomiolle jääneissä tukitiloissa kuten saniteettitiloissa, kopiointitiloissa ja varastoissa sekä kahviloissa, laboratorioissa, kirjastoissa ja konferenssitiloissa.

Joten kun seuraavan kerran teette tilasuunnittelua, kiinnittäkää huomiota siihen, miten ihmiset luonnollisesti käyttää tiloja ja millaista kulttuuria haluatte tukea!

 

Kirjoittajan sydämessä tilat ovat merkityksekäs osa menestyksekästä organisaatiokulttuuria. Kirjoittaja on Great Place to Workin konsultti ja tilatutkija Kristiina Borg, joka harrastaa tutkimusta Turun yliopistossa jatko-opiskelijana aiheenaan fyysisen tilan rooli asiantuntijaorganisaation legitimoinnissa. Kristiinan unelma on oppia tutkimusmatkan aikana mahdollisimman paljon.

Ota yhteyttä

Inspiroiduitko? Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan oman ratkaisusi!