vincit-lunchroom-hero.jpg

Millaiset tilat, sellainen organisaatio – Anna kulttuurin näkyä tilasuunnittelun kautta!

Suomen parhaissa työpaikoissa tilat ovat merkityksellinen osa menestyvää organisaatiota.

Suomen 50 parhaassa työpaikassa 83% työntekijöistä oli samaa mieltä väittämän ”organisaatiomme tilat luovat hyvän työyhteisön” kanssa.

Tarkemman tarkastelun perusteella voidaan todeta, että noin 30 yritykselle tilat on hyvinkin merkityksellinen ja niihin on selkeästi panostettu. Tämä näkyi myös henkilöstön tutkimuksessa antamissa avoimissa kommenteissa. Tiloista oltiin aidosti ylpeitä ja ne koettiin merkitykselliseksi motivaatiotekijäksi.

Tilat osana yrityksen strategiaa

Usein tiloihin panostetaan siinä vaiheessa, kun on kasvettu ”autotalli” yrityksestä isommaksi ja kun huomataan, että ulkoinen työnantajakuva vaatii viilausta. Poikkeukselliset tilat toimivat rekrytoinnin tukena houkuttelemalla parhaimpia osaajia ja tavoitteena on rekrytoida parhaita osaajia.

Parhaissa työpaikoissa yritys on rakennettu sisältä ulospäin niin, että tilat on aidosti suunniteltu yrityksen työntekijöille ja arjen toimintatavoille. Tilat on suoraan yhteydessä tavoiteltuun visioon ja tavoiteltuun toimintaan arjessa. Tilat tulee olla osana strategiaa.

Organisaatiolla itsellään täytyy olla kirkkaana mielessä, miksi olemme olemassa ja rakentaa yritysidentiteetti sen mukaan vahvasti näkyväksi. Miten muuten samanlaisissa lasitaloissa olevat organisaatiot erottautuvat toisistaan, jos ei tilojen avulla?

Vincitin käytävillä näkyy vahvasti yrityksen kulttuuri

Anna kulttuurin näkyä

Kaikki yrityksessä tavoitellut ja tärkeät asiat tulee tehdä näkyväksi työympäristöön jollakin tapaa. Tilojen merkitystä viestinnän tukena sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisessä ei voi väheksyä.

Strategian loistavasta viestinnästä hyvä esimerkki tuli toimitusjohtajaltamme hänen vieraillessa USA:ssa yhdessä USA:n parhaassa työpaikassa Container Storella.

Container Storella järjestetään vuosittain kilpailu työturvallisuus-sloganista, mihin sinä vuonna erityisesti panostetaan turvallisuudessa. Eri vuosien turvallisuus-sloganit keikkuvat tuotantohallin katossa muistuttamassa työntekijöitä turvallisuuden merkityksestä lisäten samalla työntekijöiden ylpeyttä siitä, että kilpailun voittaja voi olla kuka tahansa kollega ja kullakin on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Container Storella työskennellään.

Suomen parhaissa työpaikoissa korostuu erityisesti artefaktien ja erilaisten symbolien merkitys organisaatiokulttuurin luojana. Esimerkiksi Vincitissä yritysilme on luotu Sincity-elokuvan mukaiseksi Vincity-kulttuuriksi. Vincityssä seikkailee maskottina omintakeinen musta kumiankka Vincent Duck, jonka päätyö on toimia kehittäjien ongelmien ratkaisijana.

Kumiankan merkitystä osana yrityskulttuuria ei voi olla huomaamatta. Tietoisesti suunnitellut näkyvät artefaktit, kuten esimerkiksi rakennus, merkki, nimi tai logo viestivät organisaatiosta sen näkyvää identiteettiä. Suomen parhaissa työpaikoissa organisaation arvot ja kulttuuri on tehty näkyväksi usein tilasuunnittelun keinoin.

Vincitin toimitiloja Vincitin toimitilat Tampereella. 

Parhaat tilat ovat kodin jatkeita

Useimmissa Suomen parhaissa työpaikoissa tilat toimivat kodin jatkeena, paikkana, jonne tullaan viihtymään ja tapaamaan toisia työtovereita. Työtä tehdään suurella motivaatiolla ja intohimolla. Ihmiset ovat valmiita antamaan kaikkensa ja siksi onkin tärkeää, että tilat joustavat työntekijöiden tarpeiden mukaan.

Tilasuunnittelun muistilista

Hyvän tilasuunnittelun merkitys organisaatiokulttuurille voidaan kiteyttää seuraaviin asioihin:

  • Hyvin suunnitellut tilat viestivät organisaatiosta ja sen liiketoiminnasta.
  • Aineelliset artefaktit ja objektit kommunikoivat kulttuuria ja toimintatapoja.
  • Tilat tarjoavat paikan ajatustyölle ja/tai fyysiselle työlle.
  • Tilat inspiroivat ihmisiä ajattelemaan uusin näkökulmin, innovatiivisesti ja luovasti.
  • Tilat eivät voi olla pelkästään brändin ilmentymä. Ihmisten osallistaminen oman ympäristönsä suunnitteluun muovaa tilan kulttuuria tukevaksi.
  • Joustavat ja kulttuuria tukevat tilat auttavat ihmisiä loistamaan ja antamaan parhaansa
  • Tilojen joustavuus lisää tilatehokkuutta.
  • Tilat ovat fyysinen manifesti organisaation visiosta ja arvoista sekä tavoitellusta alan asiantuntijuudesta.

Se, millaisissa tiloissa yrityksessäsi työskennellään, ei siis ole yhdentekevää.

 

Kirjoittajan sydämessä tilat ovat merkityksekäs osa menestyksekästä organisaatiokulttuuria. Kirjoittaja on Great Place to Workin konsultti ja tilatutkija Kristiina Borg, joka harrastaa tutkimusta Turun yliopistossa jatko-opiskelijana aiheenaan fyysisen tilan rooli asiantuntijaorganisaation legitimoinnissa. Kristiinan unelma on oppia tutkimusmatkan aikana mahdollisimman paljon.

Ota yhteyttä

Inspiroiduitko? Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan oman ratkaisusi!