varaa puhelu

Tiede, teknologia ja kasvitestaus – Naavan innovaation perusta

Jaa

Mitä vaaditaan, kun luonnon oma innovaatio yhdistetään high-techiin? Ainutlaatuinen älyviherseinä vaatii monialaista osaamista ja suunnittelua jo ennen tehtaalle tuotantoon siirtymistä. Mihin Naavan toiminnot perustuvat ja miten tuotetta kehitetään entistä tehokkaammaksi?  

Tarkoin suunniteltu on puoliksi tehty ja Naavan koko tuotantoprosessissa eri järjestelmien toiminnan ja vaikutusten suunnittelu onkin tärkeässä osassa. Tutkimalla ja hiomalla tiedettä ja prosesseja Naavan takana voidaan parantaa Naavan hyötyjä ja tehokkuutta entisestään.

Tutkimus, testaus ja tietotekniikka.

Tieteestä puhtia tuotekehitykseen

Naavan idea on lähtöisin yrityksen perustajien, Niko Järvisen ja Aki Soudunsaaren, ajatuksesta puhdistaa ilmaa samaan tapaan kuin mikrobeilla on aiemmin puhdistettu vettä ja maaperää.

Idean jalostuksessa tukena toimivat NASAn tutkimukset kasvien juuristojen mikrobikannoista ja niiden kyvystä pilkkoa ilman epäpuhtauksia ravinteiksi. Näistä elementeistä jalostettu idea toimii pohjana jokaisen Naavan toiminnalle sekä tuotteen kehitykselle.

Tieteen avulla pystytään myös todistamaan Naavan teho, esimerkiksi tutkimalla Naavan vaikutuksia tilan sisäilmaan ja ihmisiin.

Kehittääksemme tuotetta tutkijamme tekevät pohjatyötä älyviherseinän vaikutuksista sisäilmaan ja ihmisiin, mutta varsinaiset tutkimukset suorittavat muut, objektiiviset tahot. 

Tutkimusten perusteella tuotetta voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi ja kestävämmäksi. Tiedetiimimme tekeekin jatkuvasti yhteistyötä tuotekehityksen kanssa ja yhdessä tiimit suunnittelevat taukoamatta keinoja luoda uusia ulottuvuuksia Naavan toimintaan. Tuotekehitys vastaa myös älyviherseinien palkitusta designista.

Naava "hotspotit".

Perinpohjaisen tutkimuksen avulla voidaan myös määritellä Naavan vaikutusalue. Tämä osaltaan vaikuttaa Naavan sijoitteluun tilassa halutun vaikutuksen mukaan.

Naavan juuret piilevät hyvässä suunnittelussa

Naavan matka alkaa jo ennen varsinaisten materiaalien työstöä tilakatselmuksesta. Naava-asiantuntijan avustuksella katselmuksessa suunnitellaan juuri oikea ratkaisu siihen tilaan, johon asiakas haluaa raikkaan metsäilman ja viihtyisän luontoympäristön. Naavaa ei siis aseteta minne sattuu, vaan asiantuntijamme kartoittavat jokaisen tilan, jotta älyviherseinän teho ja hyöty saataisiin optimoitua palvelemaan asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin.

Älykkyys erottaa Naavan muista viherseinistä

Muiden valmistajien tavanomaiset viherseinät ovat vain koristeellisia ja parhaimmillaan puhdistavat ilmaa vain murto-osan Naavan puhdistustehoon verrattuna. Merkittävin Naavan muista viherseinistä erottava tekijä on sen tekoäly, jota kehitetään koko ajan, jotta älyviherseinä saataisiin entistä älykkäämmäksi ja itsenäisemmäksi.  

Poikkeuksellinen tekoälymme on välttämätön kasvien säilymisen ja ilmanpuhdistuskyvyn tehostamisen kannalta. Tekoäly on paitsi itse tuotteen, myös palvelun keskiössä, sillä se mahdollistaa älyviherseinän jatkuvan seurannan ja asianmukaisen huollon ennakoivasti ja yksilöllisesti.

Naavan automaatio.

Jokaisessa Naavassa on antureita, jotka mittaavat ympäröiviä olosuhteita kertoakseen älyviherseinän voinnista ja sisäilman laadusta. Anturit lähettävät dataa kotipalvelimille satoja kertoja päivässä mahdollistaen jokaisen Naavan etähallinnan.

Antureiden välittämän elintärkeän tiedon avulla saamme tietoa muun muassa älyviherseinää ympäröivistä olosuhteista sekä älyviherseinän vaikutuksesta huoneen ilmankosteuteen ja lämpötilaan. Lisäksi voimme säätää valaistusta ja kastelua tarpeen mukaan. Näin varmistamme, että kasveilla on aina parhaat mahdolliset olosuhteet hoitaa työnsä ja säilyä elinvoimaisina.

Tekoäly on paitsi itse tuotteen, myös palvelun keskiössä, sillä se mahdollistaa älyviherseinän jatkuvan seurannan ja asianmukaisen huollon ennakoivasti ja yksilöllisesti.

Tekoälyn avulla myös älyviherseinän huolto ja ylläpito on helppoa. Datan avulla huoltopalvelumme saa kaiken tarvittavan tiedon pystyäkseen yksilöimään jokaisen älyviherseinän huollon ja tullakseen paikalle aina tarvittaessa.

Lisäksi etähallinnan kautta voidaan valvoa esimerkiksi veden määrää, jotta asiakkaan ei itse tarvitse huolehtia päivittäisestä kastelusta. Sen sijaan asiakas saa muistutuksen vesiastian täytöstä tarvittaessa. Huoltopalvelu huolehtii kaikesta muusta tekoälyn ja automatiikan avustuksella.

Perinpohjaisella testauksella vain parhaita kasveja

Päästäkseen koristamaan Naavaa jokaisen kasvilajin on ansaittava paikkansa siinä. Jokainen Naavan kasvilaji käy läpi testausprosessin, jossa selvitetään, onko lajissa ainesta Naava-kasviksi. Kasviasiantuntijoimme tarkkaan suunnittelema, monivaiheinen testausprosessi kestää kokonaisuudessaan jopa vuoden.

Naava-kasvit

Testausprosessin läpäisseet Naava-kasvit.

Prosessin aikana kasvien tehokkuus testataan vaihtelevissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi talviajan toimisto-olosuhteita vastaavassa, kylmemmässä ja kuivemmassa ilmassa. Näin varmistetaan, että vain parhaimmat ja kestävimmät yksilöt pääsevät Naavaan.

Yksikään testausta läpäisemätön kasvi ei pääse asiakkaalle asti, sillä vain sinnikkäimmät kasvit pysyvät hyvinvoivina ja näyttävinä Naavan haastavissa olosuhteissa.

Testaamalla kasvien kestävyyttä taataan myös älyviherseinän vaikuttava ulkonäkö. Vain sinnikkäimmät kasvit pysyvät hyvinvoivina ja näyttävinä Naavan haastavissa olosuhteissa. Siispä Naava-kasvit eivät näytä hyvältä pelkästään juuri asennuksen jälkeen, vaan laatu pysyy samana vielä vuosienkin jälkeen, toisin kuin perinteisissä viherseinissä. Voit lukea lisää Naava-kasvien erikoislaatuisuudesta blogistamme

Varmistaaksemme kasvien kunnon myös vuosiksi eteenpäin tarjoamme myös Naava Service -huoltopalvelun. Huoltotiimimme pitää silmällä kunkin älyviherseinän kuntoa ja käy tarvittaessa trimmaamassa kasveja, lisäämässä ravinteita tai vaihtamassa kuluneita osia. 

Naava Service myös arvioi jokaisen älyviherseinän tilan huoltokäyntien aikana.

Kaikki nämä tuotekehityksen prosessit ovat olennainen osa Naavan edelläkävijyyttä. Alusta saakka itse kehittämämme prosessit takaavat ensiluokkaisen ja innovatiivisen tuotteen. Perinpohjaisen suunnittelun ja testauksen lisäksi rautaista osaamista vaaditaan myös tuotannossa alikokoonpanosta kasvien jalostukseen.  

Lue, miten älyviherseinän matka jatkuu Naava-tehtaalla.

Jaa

Tilaa Blogin uutiskirje