Naavan toimisto edistää työterveyttä ja tehokkuutta

Naava muutti uusiin tiloihin vanhan Marian sairaalaan - esittelyssä hyvinvoiva muodonmuutos!

Kun sairaalan osasto muuttui terveyttä ja suorituskykyä edistäväksi toimistotilaksi, jäivät vain ulkoseinät paikalleen.

Miten tila voi edistää hyvinvointia?

Elämme vuorovaikutuksessa luonnon lisäksi myös rakennetun ympäristön kanssa. Länsimainen ihminen viettää tänä päivänä jopa 22 tuntia eli 90% päivästä sisätiloissa. Jos luonnolla on vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin, on ilmiselvää, että viettäessämme aikaa luonnon sijasta sisätiloissa, vaikuttaa rakennettu ympäristö vireystilaamme ja jaksamiseemme.

VIHREÄN RAKENTAMISEN STANDARDI KUNNIOITTAA LUONTOA

Oletko kuullut ympäristöystävällisen rakentamisen LEED-standardista? Sen määräysten avulla niin uudis- kuin korjausrakentaminen on mahdollista toteuttaa ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

Luonto on tuotu sisään luonnollisilla materiaaleilla ja elementeillä.

Luonnolle ideaali ja kestävästi toteutettu ratkaisu voi olla samanaikaisesti myös ihmiselle ystävällinen. Kuitenkin LEED-standardin fokus on niin kutsutussa vihreässä rakentamisessa ja kuinka mahdollistaa ympäristöystävällinen toiminta rakennuksen valmistuttua.

VOISIVATKO RAKENNUKSET PARANTAA TERVEYTTÄ JA TUOTTAVUUTTA?

WELL-standardi puolestaan lähestyy rakennusten terveellisyyttä tilan käyttäjän näkökulmasta: mikä vaikutus rakennuksella on hänen terveyteen, hyvinvointiin sekä suorituskykyyn.

WELL-standardi tarjoaa ratkaisuja siihen, kuinka rakennusten nokkelalla suunnittelulla voi jopa edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia - vaikuttamalla jopa ihmisten käyttäytymiseen tilassa. Työympäristön suunnittelulla on siten merkittävä vaikutus (työ)terveyteen.

Kehittäjäryhmä edustaa niin tieteen, rakentamisen kuin lääketieteenkin asiantuntijoita. Myös käyttäytymistieteen opit olivat merkittävässä roolissa kattavan standardin kehittämisessä.

Valitsetko portaat vai hissin? Vaikuttaako valintaan se kumman löydät helpommin? Muun muassa tämä ohjeistus sisältyy WELL-standardiin. Sijoittamalla portaat hissin eteen valitsee useampi kävelyn.


Tutkimus on osoittanut ympäristön vaikutuksen terveyteemme ja kehomme toimintaan. Monet yksittäiset tekijät voivat vaikuttaa tähän, mutta useimmiten ympäristön eri tekijöiden muodostama kokonaisuus on ratkaisevin.

Siksi WELL-standardi muodostuu 7 konseptista, jotka ottavat hyvinvoinnin huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kattavaa ja yksityiskohtaista standardia ei ole noudatettava kohta kohdalta, vaan inspiraatiota voi saada valitsemalla osia.

 

AKTIIVISUUTTA TUKEVA TOIMISTO

Naavan uutta toimistoa suunnitellessa WELL-standardi toimi vahvana innoittajana. “Tavoitteena oli toteuttaa ihmisten terveyttä, suorituskykyä ja onnellisuutta edistävä toimisto, joten WELL-standardista oli suuri apu pohtiessa miten rakennamme ja sisustamme tilan”, kertoo toimiston suunnittelusta vastannut Naavan tilasuunnittelujohtaja Eeva Niemelä.

Työtilan kokonaisvaltainen suunnittelu lähti liikkeelle naavalaisten työnteon tapojen tutkimisesta. Toimistossa, jossa tavataan asiakkaita, tehdään itsenäistä asiantuntijatyötä ja työskennellään vahvasti tiimeissä, oli tarve eri työtilanteita tukeville ympäristöille.

Toimisto tukee nyt erilaisia työtapoja ja -tehtäviä.

“Yhteistyö ja vuorovaikutus haluttiin tehdä tilan avulla mahdollisimman vaivattomaksi. Samalla toimistoon haluttiin paikkoja, joissa voi vetäytyä omaan rauhaan hetkeksi joko keskittymään tai rentoutumaan”, Naavan toimitusjohtaja Aki Soudunsaari kertoo.

Pioneerityötä tehtiin biofiilisen suunnittelun eli ihmiselle lajityypillisen ympäristön luomisessa sisätiloihin. Biofiilinen suunnittelu suosii luontoelementtien tuomista tilaan joko konkreettisesti tai symbolisesti.

Luonnollisen puhtaan ja optimaalisen kostean sisäilman myötä tilassa kiinnitettiin erityistä huomiota luonnonvalon maksimoimiseen ja muun valaistuksen luonnollisuuteen. Materiaalit valittiin luonnonmateriaalien joukosta tai niitä muistuttaviksi, esimerkiksi kotimaista puuta ja luonnosta tuttuja sävyjä löytyy toimistosta runsaasti.

 

SAIRAALASTA TOIMISTOKSI

Perinpohjaisen remontin myötä sairaalan vuodeosasto muuntautui terveeksi toimistoksi. Aiempi steriili sairaalaympäristö muuttui ihmiselle lajityypilliseksi ympäristöksi, niin pitkälti kuin se sisätiloissa on mahdollista.

Remontissa tila koki täydellisen muodonmuutoksen. Vanhat seinät purettiin, ilmastointi ja ilmanvaihto uusittiin, tilaan rakennettiin keittiö ja pinnat muutettiin uuteen uskoon. Uusia väliseiniä rakennettiin lasista.

Kliininen sairaalaympäristö katosi ja tilalle tuli tulevaisuuden työtila. Rakennuksessa on matalat ikkunat, luonnonvaloa saatiin tilaan aiempaa huomattavasti enemmän poistamalla teippaukset ikkunoista.

Toimisto, jossa on maailman miellyttävin sisäilma

Kuulutko sinäkin ihmisiin, jotka suuntaavat luontoon hengähtämään ja rentoutumaan kiireestä ja stressistä? Liikutko myös mielelläsi luonnossa, koska tuntuu, että keho toimii paremmin ulkoilmassa?

Naavan omalla toimistolla jokaisessa ovella suljettavassa tilassa, hiljaisia pieniä tiloja lukuunottamatta on oma Naava, jotta ilma säilyy raikkaana tilan myös huoneen ollessa täynnä ihmisiä sekä oven ollessa suljettuna.

“Yksi meille tärkeimmistä arvoista on kokonaisvaltainen terveys. Omasta toimistosta ja showroomista halusimme tehdä mallicasen sekä fyysistä että henkistä terveyttä tukevasta tilasta. Kaikki ilmanlaadusta, tilan jakoon ja yksityiskohtiin, kuten valaistukseen on toteutettu terveyttä ja suorituskykyä tukevaksi”, kertoo Eeva.

Toimisto tukee terveyttä ja suorituskykyä.

Ota yhteyttä

Inspiroiduitko? Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan oman ratkaisusi!