Tienraivaaja terveysteknologian eturintamalla

Kirjoittanut Vierailija 20. kesäkuuta 2017
Jaa

Hurjaa vauhtia kasvava terveysteknologia on tällä hetkellä merkittävin korkean teknologian toimiala Suomen vientiteollisuudessa. Aalto-yliopiston opiskelijat tutkivat, miten trendit vauhdittavat disruptiivisen yrityksen kasvua tutkimalla terveysteknologiayritys Naavan toimintaa.

Toimialan elinkaarta tarkastellessa on havaittavissa selkeä murrosvaihe. Suomessa kasvuvaihe on kuitenkin alkutekijöissä, sillä toimiala muodostuu lähinnä muutamasta sadasta yrityksestä. Monet terveysteknologia-alan yrityksistä ovat disruptiivisia eli luovat ja kehittävät itse toimialaansa eteenpäin.

Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa uusi teknologia ja toimintatapa syrjäyttävät vanhan. Uuden teknologian synnyttämällä tuotteella tai palvelulla yritykset kehittävät kuluttajalle tarpeen ja luovat kysynnän, johon vain he yrityksenä osaavat vastata.

Globaalit trendit Naavan kasvun lähteenä

Naavan kohdalla disruptiivisuus tarkoittaa uutta innovaatiota viherseinien saralla: tällä hetkellä Naava on ainoa biologisesti sisäilmaa puhdistavia viherseiniä valmistava yritys.

Olennaista disruptiivisilla toimialoilla toimivissa yrityksissä onkin suurien trendien ja kehityssuuntien tunnistaminen ja niistä sopivan markkinaraon löytäminen. Naavan menestystä ovat vauhdittaneet kasvanut kiinnostus terveyttä kohtaan sekä yhä ekologisempi kuluttajakäyttäytyminen.

Vallitseva terveysboomi tarjoaa Naavalle kasvualustan, sillä yhä useampi on tänä päivänä kiinnostunut omasta terveydestään. Esille ovat nousseet uudenlaiset terveyteen liittyvät ongelmat sekä terveyttä haittaavat tekijät, joihin ei aikaisemmin ole kiinnitetty erityisesti huomiota. Erilaisten terveyspalveluiden ja -tuotteiden kysyntä kasvaa ja markkinoille tuodaan jatkuvasti lukuisia terveyteen ja hyvinvointiin keskittyviä ratkaisuja.

Kasvituotanto.

Myös ekologisuus, luonnonmukaisuus ja vihreys arvoina vaikuttavat tällä hetkellä merkittävästi monen kuluttajan valintoihin. Kulutuskeskeisyys on saanut rinnalleen ajattelumallin, joka keskittyy tuotteiden laatuun ja kestävyyteen.

Kaipuu luontoon on nouseva trendi etenkin suurkaupungeissa, joissa ilmansaasteet ja niiden aiheuttamat terveysongelmat ovat nousseet viime vuosina pinnalle.

Raikkaalla ulkoilmalla, metsillä ja puistoilla on terveyttä edistävä vaikutus. Väestömäärän kasvaessa ja ilmansaasteiden lisääntyessä puhtaan ilman merkitys korostuu, kun silmät aukeavat ilman merkitykselle.

Uuden luominen vaatii rohkeutta

Vastuullisuuden saadessa yhä suuremman merkityksen kulutuskäyttäytymisessä, on yhä useampi halukas maksamaan tuotteen ekologisuudesta, terveydestä ja aikaa kestävästä muotoilusta.

Uuden löytäminen ei kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys. Mahdollisuuden näkeminen on kyky, jota edelläkävijältä vaaditaan.

Naavan tuotanto.

Naava on alusta asti luottanut visioonsa sisäilman parantajana ja uskonut innovaationsa menestykseen. Juuri tällaista rohkeutta kaivattaisiin suomalaisessa yritystoiminnassa enemmänkin.

Kilpaillussa ja monimutkaisessa ympäristössä kokeilunhalu ja uskallus ovat niitä tekijöitä, jotka yhdistettynä tutkimukseen ja tiukkaan faktaan tuottavat menestystarinoita.

 

Artikkeli perustuu Aalto-yliopiston opiskelijoiden Mari Turunen, Pietari Turunen, Eveliina Leskinen ja Jasmin Kontinen ryhmätyöhön: Toimialan murroksen vaikutus Naavan sisäiseen toimintaan.

Jaa

Tilaa Blogin uutiskirje