My diesel

Suomen huoltoajot keskimäärin 90 % pienemmällä hiilijalanjäljellä

Entistä vähäpäästöisempää viherhuoltoa: Naava siirtyy käyttämään Suomen huolto-operaatioissa Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta!

Loppuvuodesta 2022 Naavalla tehtiin päätös siirtyä käyttämään Suomen huolto-operaatioissa vähäpäästöistä Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta, joka on valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä. Muutoksen myötä Naavan Suomen huoltoajoista syntyvä hiilijalanjälki pienenee keskimäärin 90 % koko polttoaineen elinkaaren ajalta verrattuna fossiiliseen dieselin käyttöön. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia. Muutos astui voimaan vuoden 2023 alussa. Uusiutuva diesel soveltuu lähes kaikkiin Naavan Suomen huoltoautoihin, joten muutos huoltoajojemme hiilijalanjälkeen tulee olemaan merkittävä. Naavan henkilökunta on sitoutunut muutokseen ja kaikki Naava Servicen suorittamat tankkaukset pyritään toteuttamaan Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoainetta tankaten.

Neste MY Uusiutuva Diesel perustuu Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan, jolla Neste valmistaa jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita (Lähde: Neste). Siirtyminen tähän vähäpäästöiseen polttoaineeseen on tärkeä askel yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Muutoksen vaikutus Naavan hiilijalanjäljen pienenemiseen tulee olemaan merkittävä. Muutoksen myötä Naavan omista toiminnoista koituvien päästöjen (Scope 1 ja Scope 2) odotetaan alenevan jopa 25 % vuoden 2023 aikana. 

 

”Ilmastotavoitteet saavutetaan kumppanuuksilla ja on hienoa nähdä kuinka Naava näyttää suuntaa alallaan. Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä Naava pystyy pienentämään hiilijalanjälkeään nopeasti, ilman lisäinvestointeja kalustoon. Uusiutuva diesel on helppo tapa muuttaa kestävän vastuullisuustavoitteet teoiksi ja Neste MY Carbon Footprint -palvelun avulla Naava voi seurata ja mitata myös omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.” 

Heidi Peltonen / vastuullisista kumppanuuksista vastaava, Neste

 

Naavan huoltotoiminnan hiilijalanjälki oli jo valmiiksi verrattain pieni, mikä johtuu Naavan itse kehittämien teknologioiden aktiivisesta hyödyntämisestä. Naavan viherseinät optimoivat automaattisesti omaa elintilaansa, jotta seinän kasveilla olisi mahdollisimman hyvät olosuhteet pysyä elinvoimaisina. Lisäksi Naavalla on kyky hallita ja seurata etänä viherseiniensä kuntoa. Näiden ominaisuuksien myötä Naavan huoltovälit ovat merkittävästi normaalien viherseinien huoltovälejä pidempiä, minkä myötä huollon ajokilometrejä kertyy myös huomattavasti vähemmän per tuote. Naavan oman laskelman mukaan tästä ominaisuudesta toteutuu vuositasolla 30 kilon CO2 päästösäästöt yhtä asiakasta kohden.

Tämän lisäksi työskentelemme aktiivisesti muun muassa reittioptimoinnin parissa parantaaksemme tehokkuuttamme, mutta myös minimoidaksemme fyysisen huoltotyömme ympäristövaikutuksia. Näiden toimien lisäksi haluamme nyt tehdä toteutuvistakin ajokilometreistämme entistä puhtaampia, mihin näimme Nesteen ratkaisun olevan paras vaihtoehto. Johtuen huoltotyömme vaatimuksista, siirtyminen sähköautoihin ei ole meille vielä realistinen vaihtoehto, ja Nesteen kumppanuudella voimme saavuttaa ainakin hyvin lähelle yhtä merkittävät päästösäästöt jo tänä vuonnaLisäksi polttoainevaihdon yhteydessä otimme käyttöön Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun helpottamaan meitä hiilijalanjälkemme mittaamisessa ja saavutettujen päästövähennyksien seuraamisessa.

 

"Etsimme Naavalla jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja liiketoimintamme  kehittämiseksi. Viime aikoina olemme erityisesti panostaneet toiminnan vastuullisuuden edistämiseen. Siksipä päätös siirtyä My Dieselin käyttöön oli meille luonnollinen muutos, millä saavutetaan nopeasti merkittäviä edistysaskeleita yrityksemme hiilijalanjäljen hävittämisessä. Uskon tämän muutoksen toimivan vahvana inspiraation siemenenä myös tuleville vastuullisuusprojekteillemme."

Arttu Salmenhaara / CEO, Naava

Ota yhteyttä

Inspiroiduitko? Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan oman ratkaisusi!