Vanliga frågor

Original stock for N-3

Precis som andra spännande innovationer väcker Naava aktiva växtvägg ett flertal frågor. Vi listade några av de vanligaste frågorna tillsammans med svaren till dem: Vad är en Naava och hur fungerar den?

  1. Vad baserar sig Naavans funktion på?
  2. Vad betyder det då att Naavan fungerar med fjärrövervakning?
  3. Varför bevakas Naavornas funktioner?
  4. Var görs Naavorna?
  5. Vilka växter använder vi och är de äkta?
  6. Förorsakar växterna allergiska reaktioner?
  7. Var växer växterna då om inte i jord?
  8. Varför är Naava aktiva växtväggar utrustade med en lampa?
  9. Varför har Naavan fläktar?
  10. Hur ofta och varför tas Naavorna hand om?

1. Vad baserar sig Naavans funktion på?

Grunden till idén ligger i vetenskap om mikrober och deras rengöringseffekt baserat på NASA:s rymdforskning. Kärnan till Naavans funktion ligger i en aktiv luftcirkulation och jordfria växtunderlag. Detta förser de mikrober som lever i växternas rotsystem och som bryter ner orenligheter i luften, med en idealisk omgivning. Man kan säga att vi utnyttjar mikrober på samma sätt som ett reningsverk gör då de rengör vatten. Naavans funktioner övervakas fjärrstyrt på distans vilket gör att vi kan försäkra att Naavan förser dig med en naturlig och optimal inomhusluft oberoende av tiden på året eller dygnet.

2. Vad betyder det då att Naavan fungerar med fjärrövervakning?

Alla funktioner hos den aktiva växtväggen bevakas och styrs på distans med hjälp av molntjänster. På detta sätt kan man t.ex. följa med Naavans vattenförbrukning och bevattning för att försäkra sig om att fuktigheten i krukorna hålls optimal för att hålla växterna vid liv. Den artificiella intelligensen reglerar även väggens funktioner enligt utrymmets luftfuktighet och väderförhållandena utomhus. Genom att justera hastigheten på väggens fläktar optimeras inomhusluftens kvalité till den optimala för människans välmående.

3. Varför bevakas Naavornas funktioner?

Naavornas funktioner bevakas för växternas, utrymmets användare och själva utrymmets välmåendes skull. Naturligtvis ser fjärrövervakningen även till att växterna får tillräckligt med ljus, vatten, näring och luft för att klara sig. Dessutom garanterar detta att den luft som Naavorna producerar är så naturlig och angenäm att andas som möjligt för utrymmets användare.

4. Var görs Naavorna?

Naava aktiva växtväggar tillverkas med kärlek för hand i Jyväskylä, i Mellersta Finland. Produkterna innehar alltså stämpeln “Made in Finland” och sysselsätter omkring 50 personer. Allt tillverkningsmaterial väljs noggrant ut och på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Allt material testas i flera månader under extrema förhållanden.

5.Vilka växter använder vi och är de äkta?

På Naava aktiva växtvägg växer det vanliga grönväxter såsom klätterkalla, fågelbobräken och rumsask. Alla Naavors växter är noggrant utvalda utifrån NASA:s lista över de växter som rengör luften bäst. Under årens lopp har vi undersökt över 120 olika växtarter och testar ständigt nya. Vår luftrengöringsteknologi skapar en krävande omgivning för växterna vilket gör att endast ett fåtal klarar våra tester. Naturen kan ibland bete sig rätt underligt men med hjälp av vår teknologi försöker vi skapa en jämn och säker omgivning för våra växter. Med fem års erfarenhet har vi lyckats optimera växterna luftrengöringseffekt. Våra nuvarande växter renar luften över hundra gånger mer effektivt i jämförelse med vanliga och traditionella växter och växtväggar.

6. Förorsakar växterna allergiska reaktioner?

För oss är det viktigt att alla kan njuta av Naavorna oberoende av allergier och andra symptom, och därför är våra Naavor helt allergivänliga. Dock kan det vara bra att minnas att Naavans växter ändå inte är till för att ätas. Växterna på Naavan blommar inte vilket betyder att de heller inte producerar någon pollen. Växterna växer heller inte i någon jord. Visste du att det är just sporer i jord och mylla som allt som oftast är den allergiframkallande delen av en växt?

7. Var växer växterna då om inte i jord?

Växterna växer i ett oorganiskt växtunderlag vi utvecklat, som består av flera råvaror och är en blandning vi kallar för Naava-memman. Växtunderlaget erbjuder växterna och mikroberna ett idealt underlag för att aktiveras och att växa i, i och med att det tillåter mikroberna till ett så stort levnadsutrymme som möjligt. Vi har undersökt och testat flera olika typer av växtunderlag och deras konsisten. Det växtunderlag vi använder är optimalt för växter och dess luftrengöring och förorsakar inte skada för människor.

8. Varför är Naava aktiva växtväggar utrustade med en lampa?

Med en tidsinställbar lampa kan vi försäkra att dygnsrytmen för ljuset på Naavans växter är optimal året om, även under de mörkaste månaderna. Både mängden och klarheten på ljuset är valda för att främja växternas välmående. Naavan passar därför även perfekt för ett utrymme där man annars inte kan njuta av naturligt ljus.

9. Varför har Naavan fläktar?

På den övre delen av en Naava hittar man fläktar som garanterar en maximerad luftcirkulation för mikroberna i växternas rötter och som sedan blåser den renade luften tillbaka ut i rummet. Man kan alltså säga att Naavorna är biologiska filter som återvinner luft, eller biologiska luftrengörare. 

10. Hur ofta och varför tas Naavorna hand om?

Naava Service tar hand om Naavornas förstklassiga installering och service. På detta sätt försäkrar vi dig om att Naavorna hålls friska och luftrengöringseffekten på en optimal nivå året om. Naavorna kommer därför alltid att se nyinstallerade ut. Vid installationen registreras Naavan i vårt fjärrstyrda övervakningssystem för att sedan helt fritt omhändertas av den artificiella intelligensen. Det första servicebesöket görs av vårt team ca. 20 dagar efter installation och efter detta med 30-40 dagars mellanrum beroende på Naavans skick under det föregående besöket. Under vintertid är servicemellanrummen kortare p.g.a. strängare omständigheter. Som kund kan man välja mellan vår vanliga service eller den uppgraderade premium servicen. Väljer man premium versionen fyller vårt service team alla Naavornas vattenbehållare. Hör du till de kunder som heller fyller vattenbehållaren själv eller inkluderar detta t.ex. i städtjänsterna, är den vanliga servicemodellen ett alldeles utmärkt alternativ.

Kontakt