Här hittar du oss

Sverige

Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm, Sverige

Finland

Lappviksgatan 16, 00180 Helsingfors, Finland

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä, Finland

USA

21 Fadem Road, Unit 7, Springfield Township, NJ 07081, USA

FÖRSÄLJNING

Esbjörn Jagebro

0722-50 41 85

esbjorn.jagebro@naava.io

Thomas Lannerup

0720-77 43 17

thomas.lannerup@naava.io

Andreas Sjöstrand

0729-65 02 66

andreas.sjostrand@naava.io

SERVICE OCH UNDERHÅLL

underhall@naava.io

Mia Söderström

0720-77 43 21

mia.soderstrom@naava.io

Sandra Bystedt

0720-79 05 38

sandra.bystedt@naava.io

Karriär- och forskningSFRÅGOR

Övrigt

Lämna ett meddelande, vi återkommer snarast

Fakturor

Naturvention Sweden AB, 559057-0478

Faktureringsadress för pappersfakturor

Naturvention Sweden AB

Box: FE 20 52

838 79 FRÖSÖN

Faktureringsadress för elektroniska fakturor

Av miljöskäl önskar vi fakturor via mail till adressen Naturvention.SE.P.107752-8@docinbound.com

Fakturor som saknar organisationsnummer och fakturamottagare Naturvention Sweden AB kommer att returneras. Vi registrerar alla fakturor för betalning inom 30 dagar från fakturadatum.