Hanken-library

Naava och Staples Finland inleder samarbete – erbjuder allt som behövs för arbetsmiljön

Pressmeddelande 12.12.2018

Hälsoteknologiföretaget Naava och det globala företaget Staples, som har specialiserat sig på arbetsmiljölösningar, inleder samarbete i Finland. Staples är känt för sina kontorsmaterial, men har bytt strategi. I fortsättningen kommer företaget att leverera allt som behövs i arbetsmiljöer, konferensrum, pausrum och tvättrum.

Hälsoteknologiföretaget Naava och det globala företaget Staples, som har specialiserat sig på arbetsmiljölösningar, inleder samarbete i Finland. Staples är känt för sina kontorsmaterial, men har bytt strategi. I fortsättningen kommer företaget att leverera allt som behövs i arbetsmiljöer, konferensrum, pausrum och tvättrum.

Ett av de nya tilläggen i Staples sortiment vid sidan av kontorsmöbler är Naavas smarta växtväggar. Med en enda möbelliknande lösning erbjuder Naava många funktioner för inomhusmiljöer: en effektiv luftrenare, luftfuktare, vacker växtvägg och rumsavdelare.

”Samarbetet med Staples är ett bra exempel på Naavas nya partnerstrategi. Tidigare försökte vi expandera med hjälp av egna team och visningslokaler, men vi konstaterade att den strategin är för långsam. I fortsättningen kommer vi att samarbeta med aktörer som redan erbjuder lösningar för arbetsmiljöer. En stor del av Finlands största koncerner är redan kunder hos Staples, vilket gör Staples till en bra kanal för oss att erbjuda naturen som en tjänst (Nature as a Service) för att öka de anställdas effektivitet, välbefinnande och prestationsförmåga”, säger Naavas grundare och verkställande direktör Aki Soudunsaari.

”Staples är känt för sina kontorsmaterial, men i fortsättningen kommer vi även att erbjuda mycket annat. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och vill erbjuda våra kunder ett enkelt sätt att göra indirekta anskaffningar från en enda leverantör. I början av 2019 kommer vi att öppna vårt nya huvudkontor i Sockenbacka, som samtidigt kommer att fungera som showroom för våra nya produkter. Det faktum att vi har flera Naavor i vårt kontor är ett tydligt exempel på hur arbetsmiljön kan påverka vårt välbefinnande”, säger Mikko Hämäläinen, verkställande direktör för Staples Finland.

”Staples blivande huvudkontor är ett bra exempel på hur man på ett enkelt sätt kan integrera naturen och dess fördelar inomhus med hjälp av Naava. Människan tillbringar den största delen av dagen inomhus, och därför borde det kännas lika bra att vistas inomhus som ute i naturen. Med hjälp av Naava får vi frisk och naturlig luft samt välgörande, grön natur inomhus, vilket inverkar på människornas vitalitet och hälsa. Det i sin tur inverkar positivt på resultatet”, säger Eeva Niemelä, chef för utrymmesplanering på Naava.


NAAVA I KORTHET:

  • Naava grundades 2012 i Finland för att återförena människan med naturen. Företaget har mer än 40 anställda i Finland, Sverige och USA.

  • Naava är ingen traditionell växtvägg – det är en möbel som främjar välbefinnande och fungerar som en biologisk luftrenare, luftfuktare och vid behov även rumsavdelare.

  • Naava är en smart växtvägg: dess funktioner styrs av teknologi och den är helt automatiserad. Naava har belönats med flera design- och innovationspriser.

  • Naava är den mest undersökta växtväggen, och dess luftrenande effekt har konstaterats i flera granskande studier.

  • Naava genomför för tillfället en crowdfunding-runda för att sätta fart på utvidgningen av företaget och listningen på börsen: https://www.naava.io/sv/nyheter/invesdor


För mer information:

Aki Soudunsaari, grundare och verkställande direktör, Naava, aki@naava.io, +358 40 822 6322Mikko Hämäläinen, verkställande direktör, Staples Finland, Mikko.Hamalainen@staples-solutions.com, +358 50 376 1062

Ytterligare material:

Läs våra senaste pressmeddelanden och ladda ner bilder https://www.naava.io/sv/press


Naava

Naava är ett finländskt hälsoteknologibolag som grundades 2012 och som återförenar människan med naturen i byggd miljö. Vi utvecklar smarta Naava-växtväggar som låter dig njuta av naturens fördelar inomhus. Naava är mer än en vacker växtvägg: den är en effektiv, biologisk luftrenare, luftfuktare och rumsavdelare. Det ska kännas lika bra att vistas inomhus som ute i naturen. Allt du behöver göra är att: andas. www.naava.io

Staples

Staples är expert på arbetsmiljöer. Som en global leverantör av helhetslösningar är Staples mål att skapa arbetsmiljöer, som uppfyller dagens varierande krav och hjälper människorna att utföra sitt arbete på ett bättre sätt. Staples experter hjälper företag att hitta lösningar, produkter och tjänster som passar just dem – oavsett om arbetsplatsen är ett hemmakontor, ett globalt kontor eller ett hyrt arbetsutrymme. Staples Finland är en del av den europeiska koncernen Staples Solutions. www.StaplesAdvantage.fi

Intresserad? Vi berättar gärna mer