plant-wall-hero

Vetenskaplig studie bevisar att Naava smarta växtväggar effektivt eliminerar skadliga föroreningar från inomhusluften

“Användning av intelligent växtväggsteknologi för luftrengöring är ett enormt framsteg”

  • Naava är en prisbelönt nordisk smart växtvägg, som kombinerar naturens fördelar, framtida teknologi och skandinavisk design för att skapa hälsosammare, lyckligare och mer inspirerande inomhusmiljöer.

  • Det amerikanska fastighetsutvecklings- och investeringsföretaget Delos har bemyndigat en forskning av den engelska forskningsenheten BRE och University of Technology Sydney (UTS), där Naavas förmåga att rengöra inomhusluft har studerats. Dessutom har Östra Finlands och Jyväskylä universitet samt Teknologiska Forskningscentralen VTT forskat i Naavas teknologi och biologiska luftrengöring.

Kontoren och deras inredning genomgår en förändring: idag strävar man efter att skapa mer naturnära miljöer för människorna. I några av de mest innovativa organisationerna och kontoren i världen, exempelvis Amazons nyöppnade regnskogskontor i Seattle, Washington, Googles ekologiska huvudkontor i Chicago liksom i kinesiska Tencent har man redan fått bevittna detta. Det nordiska health tech företaget Naava strävar efter att utveckla och expandera denna trend med hjälp av sin smarta växtväggsmöbel. Naava smarta växtväggar har redan sålts i över 1000 exemplar i Norden och USA, och företaget är global marknadsledare inom biologisk luftrengöring.

Naavas utveckling grundar sig på NASA:s forskning om aktiva biofilter, som mångfaldigar växternas luftrengörande förmåga och hämtar både naturens rena luft och grönska till inomhusmiljöer. Till skillnad från vad man ofta tror är det inte växternas blad som rengör luften. Luftrengöringen sker huvudsakligen i växternas rötter, eller rättare sagt i mikroberna som lever i rötterna, som använder föroreningar som näring.

INOMHUSLUFTENS OSYNLIGA FÖRORENINGAR PÅVERKAR VÅR HÄLSA

I en färsk studie publicerad av tidskriften Science i februari 2018 framkom det att vardagliga kemikalier nu är jämförbara med bilar som en källa till luftföroreningar. Eftersom människor i genomsnitt spenderar 90% av sin tid inomhus, är det avgörande för människors hälsa att minska mängden kemikalier i inomhusluften. Naava smarta växtväggar är skapade för att eliminera föroreningar i inomhusluften och göra inomhusmiljöer mer naturliga och hälsosamma.

Naava på Hanken

Tre separata forskningsenheter har nu redogjort Naavas luftrengöringsförmåga: den brittiska forskningsenheten BRE, finska VTT och ett samarbete mellan Östra Finlands och Jyväskylä universitet. I forskningarna framgick det att Naava är en väldigt effektiv och snabb luftrengörare i jämförelse till statiska växtväggar och krukväxter.

"Dessa tre forskningar ger våra kunder bevis på att Naava verkligen har en mätbar effekt på inomhusluften. Många har redan känt av effekterna och märkt att deras symptom orsakade av dålig inomhusluft, såsom huvudvärk, ögonirritation och andningsbesvär antingen har minskat eller försvunnit, och att deras välmående och kognitiva prestationsförmåga förbättrats. Nu, däremot, finns det äntligen opartiska vetenskapliga bevis på Naavas luftreningskapacitet", säger Naavas forskningansvarige, doktor inom neurobiologi, Jarno Mikkonen.

Han fortsätter: "Vi fortsätter med att testa denna kapacitet. Vi undersöker effekterna vår smarta och aktiva växtväggsteknologi har på inomhusmiljöerna, människors hälsa och välmående. Inom en snar framtid berättar vi mer om forskningen gjord av Naavas forskningsteam tillsammans med samarbetspartners och oberoende forskningsinstitut."

FORSKNING BEVISAR: NAAVA ÄR EN EFFEKTIV LUFTRENGÖRARE

Innan Delos investerade i Naava med missionen om att hämta fräsch, nordisk skogsluft till den amerikanska marknaden, ville teknologi- och fastighetsföretaget för välmåendefrämjande byggnader testa Naavas effektivitet. Delos beställde ett opartiskt, singel-cirkulations effektivitetstest på Naava smarta växtväggar av det världskända forskningscentret BRE. För att utveckla det strikta testprotokollet och i ett försök om att nå en självständig evaluering av teknologin, fick Delos konsulthjälp av rådgivare från växt- och miljökvalitetsforskningsgruppen vid Sydneys teknologiska universitet.

Den vetenskapliga artikeln publicerades av Air Quality, Atmosphere and Health Journal och kan läsas här https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-017-0518-4.

Luftrengöringseffekten testades med en lättflyktig organisk förening (VOC) metyletylketon (MEK). MEK är en irriterande förening, men används ändå i hushållsprodukter så som lack, lim, färgborttagning och rengöringsmedel, vilket innebär att det förekommer i den normala inomhusluften.

I testet mättes Naavas förmåga att avlägsna MEK från kammarluften genom ett enkelt luftgenomdrag (single-pass). Testet utfördes vid tre separata tillfällen, varje gång med färska växter installerade. Vid varje testomgång var medelkoncentrationen i insläppet inom intervallet 31-36 ppb MEK. Medeleffektiviteten för avlägsnandet – bestämt på basis av mätning av MEK-koncentrationen innan väggen och efter väggen varje timme under en 8 timmars period (enligt BS ISO 16000-6:2011) var respektive 56,5%, 55,1% och 58,5%.

Studien visar att Naava aktivt avlägsnar kemikalier som orsakar huvudvärk, ögonirritation, parestesi och förvärrar effekten av andra skadliga kemikalier från luften. Att uppnå samma resultat tre gånger, i genomsnitt 57%, är ett bevis på att systemet fungerar kontinuerligt, och inte av en slump. Detta resultat uppnåddes med ett enkelt luftgenomdrag genom Naava, vilket innebär att denna rengöringsprocent uppnåddes då luften endast en gång fördes genom Naavan och dess biofilter. Därmed bevisar detta att Naava är en effektiv luftrenare som avlägsnar skadliga föroreningar från luften varje gång luften förs igenom den.

Ta luftens synvinkel och kolla in vad som händer under ett enkelt luftgenomdrag genom Naava.

"Naava-systemet representerar ett innovativt sätt att använda växtväggsteknologi, med en kombination av bästa tekniska praxis som hämtats från vetenskapliga studier från hela världen, och vi blev inte alls överraskade då vi upptäckte att det hade exceptionellt god förmåga att avlägsna luftföroreningar. Den testregim som vi skapade är den mest strikta som hittills funnits inom vetenskaplig testning av växtväggssystem, och Naava överträffade våra förväntningar i alla avseenden", säger Dr. Fraser Torpy, som varit delaktig i studien och är  chef för växt- och miljökvalitetsforskningsgruppen vid Sydneys teknologiska universitet.

Han fortsätter: "Aktiv växtväggsteknologi för avlägsnande av luftföroreningar har varit ett enormt steg inom vårt forskningsområde, och Naava-systemet är ledande inom den praktiska implementeringen av denna nya teknologi. Detta system har potential att revolutionera hur vi uppfattar kvaliteten på inomhusmiljön.”

FINSK FORSKNING UNDERSTÖDER BRITTISKA FORSKNINGSRESULTAT

Finska VTT fick liknande resultat i sitt test: Naava eliminerade 65% av de testade kemikalierna (MEK och toluen) med ett enkelt genomdrag i ett kammartest. Både med realistiska och extrema koncentrationer klarade Naava av att eliminera kemikalier utan att biofiltren täpptes igen, vilket ofta sker i traditionella luftrenare. Detta bevisar uthålligheten och förnyelseförmågan i biofiltrens mikrober vilket även innebär att man inte nödvändigtvis någonsin behöver byta ut biofiltren.

Ytterligare har Östra Finlands och Jyväskylä universitet undersökt den simulerade rengöringsförmågan genom ett enkelt genomdrag i jämförelse med samma aktivitet hos exempelvis vanliga växtväggar. I riktiga förhållanden har Naavan över 60 biofilter. Testen gjordes i både mindre och större kammare. Då de simulerade Naava-biofiltren adderades till rummet sjönk kemikalienivåerna till närmare noll på en timme. I kammaren med de vanliga krukväxter fanns ännu 80% av kemikalierna kvar efter motsvarande tid. Inom ett dygn hade krukväxterna inte ännu heller eliminerat alla kemikalier.

En viktig del av Naavans teknologi är luftcirkulationen, vilket gör Naavan till en märkbart bättre luftrenare än krukväxter. Det större kammartestet visade att också växtunderlagets komposition inverkar på elimineringen av kemikalier. Överraskande nog var resultaten likadana oberoende vilken kemikalie som undersöktes. Denna forskning genomgår för tillfället processen för referentgranskning i en internationell vetenskapspublikation. (EDIT: Forskningen har publicerats i en referentgranskad vetenskaplig publikation: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59371.)

HUR FUNGERAR NAAVA SMARTA VÄXTVÄGG?

Hur smarta Naava fungerar

Exempel på kundutrymmen med Naava smarta växtväggar

EXEMPEL PÅ KUNDUTRYMMEN MED NAAVA SMARTA VÄXTVÄGGAR

Kort om Naava:

  • Företaget grundades i Finland år 2011 med missionen att återförena människan med naturen. På Naava arbetar ca 60 personer i Finland, Sverige och USA

  • Naava är ingen vanlig växtvägg: det är en ny sorts möbel, som i en och samma produkt fungerar som en biologisk luftrenare, luftfuktare, levande växtvägg, rumsavdelare och whiteboard. Naava har blivit prisbelönt ett flertal gånger för sin design och innovation.

  • Priserna för en Naava smart växtvägg av standardmodell startar från 1 400kr/månad.

  • WIRED valde Naava till ett av Europas hetaste startup-företag år 2017 och utnämndes 2018 till ett av Europas snabbast växande företag av Inc.

  • Byggnadsbranschens LEED- och WELL-standarder har en inverkan på förändringen där man i byggnaderna och inomhusmiljöerna utöver miljövänlighet tar människovänligheten, alltså människans välmående och hälsa, i beaktande.

Tilläggsmaterial:

Ladda ner vår produktbroschyr för mer information om Naava: https://www.naava.io/sv/ladda-ner-material

Läs våra senaste pressmeddelanden och ladda ner bilder https://www.naava.io/sv/press

Se filmen där Naavas grundare och VD Aki Soudunsaari berättar om varför Naava finns till: https://www.youtube.com/watch?v=eahOi7VeaB8

Kontaktinformation:

Naava: Esbjörn Jagebro, Country Manager Sweden, esbjorn.jagebro@naava.io, +46 72 250 41 85

Päivi Vuolle, PR, paivi.vuolle@naava.io, +358 50 5354899

UTS: Dr. Fraser Torpy, chef för växt- och miljökvalitetsforskningsgruppen vid Sydneys teknologiska universitet, fraser.torpy@uts.edu.au

BRE, Östra Finlands och Jyväskylä universitet: tag kontakt med Päivi Vuolle

Intresserad? Vi berättar gärna mer