Ligger astma och lurar i kosmetika avdelningen?

Varuhus är fyllt av olika odörer: parfymer, fuktighetskrämer, tvättmedel, tvålar, nagellack, doftljus.

Listan bara fortsätter. Detta låter som en fräsch och trevlig shoppinglista - men det är också en lista av produkter som orsaker multipel kemisk känslighet för upp till 40 % av alla människor.

Här kommer en annan sorts lista: utmattning, illamående, yrhet, förhöjd puls, frossa, instängdhet, irriterade ögon och andningsproblem. Vi exponerar oss själva för onaturliga kemikalier, och därmed är det inga konstigheter kring att vi reagerar på dem. Reaktionerna kan variera: allt från astma till känslighet för odörer, sjuka-hus syndromet (SBS) och multipel kemisk känslighet (MCS).

Luften är sällan fri från kemikalier

Orsaken till alla dessa problem tros ofta vara VOC-kemikalier, med andra ord lättflyktiga organiska föreningar som lätt förångas i luften i rumstemperatur. De skapas naturligt i processer i djur- och växtriket, men några orsakas också av mänskliga handlingar. Trafik, nya möbler, rengöringsprodukter - liksom parfymer och andra kemikalier vi använder dagligen.

Vanlig inomhusluft innehåller en blandning av olika kemikalier, vilka de flesta av oss inte lägger märke till. Trots detta kan dessa kemikalier leda till överkänslighet, vilket ofta föregås av problem med inomhusluften orsakade av vattenskada.

Människor som lider av överkänslighet mot odörer kan uppleva symptom från lukter, och för de som lider av syndromet för sjuka byggnader orsakas syndromen av att spendera tid i vissa byggnader. Dessa tillstånd kan bli värre, och förvandlas till multipel kemisk känslighet.

När luften blir ett problem

Om man lider av multipel kemisk känslighet kan även extremt små koncentrationer av kemikalier i luften orsaka skadliga symptom, vilka i värsta fall kan leda till invaliditet. I Finland är alla symptom orsakade av inomhusluften placerade under klassifikationen som beskrivs som med “på andra ställen oklassificerad känslighet för att få symptom från vanliga miljöfaktorer”.  

Några av de största och mest inflytelserika medicinska samfunden, så som Världshälsoorganisationen WHO och AMA, erkänner dem inte som sjukdomar. Detta är på grund av att exakta metoder för att diagnostisera symptomen inte ännu har utvecklats. Detta innebär att människor som lider av dessa symptom i många fall inte har rätt till någon social vård.

Vanlig inomhusluft innehåller en blandning av olika kemikalier, vilka många av oss inte känner av.


Det har länge varit en fördom att människor som är känsliga för omgivningen bara är hypokondriker. Detta påstående har dessutom fått bränsle av
dåligt utförda studier, där tillfälligheten mellan psykologiska problem och symptom av inomhusluften har tolkats fel.

De flesta studier erkänner redan att SBS och multipel kemisk känslighet faktiskt är relaterade till kemisk exponering, och till och med psykologiska skillnader mellan människor som lidit av multipel kemisk känslighet och hälsosamma individer har funnits.

Situationen är liknar den som var vanlig angående asbest, där förhållandet mellan exponering och symptom inte togs på allvar innan vetenskaplig forskning bevisade starka bevis på det. Samma sak kunde också observeras ett antal decennier sedan angående ulcus.

Cosmetics and perfumes can cause symptoms, such as asthma and odor sensitivity.

Hur mycket exponering utsätts du för?

Forskning påvisar att SBS främst drabbar kvinnor, proportionen kvinnor som lider av det är 90 % kvinnor och 10 % män. Orsaken mellan könsfördelningen är inte än vetenskapligt bevisad. Dessutom stiger frekvensen av hur ofta man stöter på denna sjukdom hela tiden.

Orsaken kan inte fullkomligt förklaras av en specifik faktor, men en av orsakerna som bör diskuteras är definitivt kosmetikan och parfymerna som till en högre grad används av kvinnor varje dag.

Överkänslighet skapas endast genom exponering.


Säkerheten av kosmetika testas oftast endast av test på hyn, men visste du att exponeringen av att andas in kosmetikans kemikalier är 1000 gånger mer skadlig. Till exempel finns det en länk mellan parfym och
astma samt förvärrande av dess symptom.

Medvetenhet om kvaliteten på inomhusluften och kemikalierna som den innehåller håller på att ökas, och samtidigt också kännedom om problemen som orsakas av den. Genom att investera i luften vi andas investerar vi inte bara i ett ökat välmående, utan vi förebygger också problemen som orsakas av dålig luftkvalitet.

Genom att begränsa användningen av de kemikalier som vi använder dagligen är det möjligt att förebygga hälsoproblem och underlätta vardagen för dem som redan lider av detta.

Är det något du funderar över? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi snackar gärna med er!

 

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer