before-after-office-17 copy.jpg

Biofilisk inredningsdesign ökar välmåendet

En intervju med Kenny Hytönen från Workspace

Vi har intervjuat Kenny Hytönen, en ledande expert på arbetsmiljödesign som jobbar på konsult- och inredningsarkitekturbolaget Workspace. Ytterligare har vi läst artikeln Human Spaces: The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace, för att verkligen kunna förmedla ett sakkunnigt informationspaket till er!

Vi människor hämtar ofta in naturliga element för  att öka trivseln i inomhusmiljöer. Att få en känsla av naturen, med andra ord biofili, är ett omedvetet och biologiskt behov hos oss människor. Naava vill erbjuda er att göra just detta - vi vill återskapa människans kontakt med naturen. 

Att inreda sina utrymmen med biofilisk design är allt vanligare i och med den globala megatrenden, globaliseringen. Trots att våra liv i stor utsträckning har förflyttats till inomhusmiljöer har inte vårt behov av att vara i kontakt med naturen försvunnit. Med biofilisk design försöker man skapa en naturnära omgivning.

Trots att våra liv i stor utsträckning har förflyttats till inomhusmiljöer har inte vårt behov av att vara i kontakt med naturen försvunnit.

Produktiviteten och kreativiteten blomstrar i miljöer som inretts med biofilisk design. Grönska skulle uttryckligen gärna få finnas i de utrymmen där människor samlas för att slappna av och återhämta sig för att bli mera effektiva. (Human Spaces: The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace)

De visuella elementens fördelar

Naturen kan hämtas till inomhusmiljöer också på andra sätt än genom att inreda med växter: bilder kan också påverka oss positivt. En tavla eller en tapet med ett vackert landskap kan göra en stor förändring i hur ett utrymme upplevs. En vy över en havsstrand lugnar ner sinnet både i kontoret och i naturen. Tänk noga efter, vilket landskap berättar om ditt företags historia: är ert mentala landskap i skogen, på stranden, i Manhattan eller kanske i rymden?

Naturen kan också hämtas till inomhusmiljöer med hjälp av symboliken. Användning av naturens egna material, såsom trä, sten och naturliga texturer skapar en naturnära känsla i inomhusmiljöerna. Med material kan man också förmedla ett budskap då man tänker på hur de kom till. Träytor känns naturnära och varma, medan sten är kallare och får oss att tänka i värdefulla och gedigna banor.

Förutom att naturen i inomhusmiljöer kan fungera som visuella element, kan den också påverka andra sinnen. Olika naturljud, till exempel porlande vatten eller ljudet av en skogsbris har en lugnande inverkan på oss.

Naturljud används ofta som stöd i mindfulness-övningar, vilket påvisar att de har koncentrationsförbättrande effekter. Bekanta dig med tjänsten som vi på Naava använder, och skapa en kontorsatmosfär som gör dig lika lugn som om du vore i en grönskande skogsdunge.

Vi saknar fräsch luft…

En förbättrad luftkvalitet har en märkbar inverkan på arbetsprestationen. Att öppna fönster förbättrar inomhusluften, men det gör också grönväxter. Å andra sidan hjälper det inte egentligen att öppna fönster för att få in fräsch luft, ifall man befinner sig mitt i en storstad där luften är förorenad.  

Utomhuluftens temperatur kan också vara ett hinder för att friska upp luften inomhus. Växter däremot fungerar var som helst, och dessutom året runt för att hämta in fräsch luft. Växternas luftrengörande effekt kan också effektiviseras, precis som vi har gjort i våra Naava smarta växtväggar.

Koira ikkunassa.

… och naturligt ljus

Också när det kommer till belysningen kan införa mer naturliga element. Du har kanske hört talas om den cirkadisk rytmen, vilken fungerar som vår inre klocka? Belysningens betydelse för att hålla dygnsrytmen är avgörande, så att nås av naturligt ljus under de flesta av dagens ljusa timmar bör beaktas som en faktor som kan förbättra vårt välmående.
Att arbeta i naturligt ljus är en något som bör uppnås för att kunna erbjuda sina medarbetare en optimal arbetsmiljö. Det är ett av de mest efterfrågade önskemålen på miljön människor arbetar i. (Human Spaces: The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace)

Resultat som nåtts med symboliska medel för att förbättra arbetstrivseln och produktiviteten är nästan lika imponerande som riktiga upplevelser i naturen. Att föra in naturnära element i arbetsmiljöer är därmed på många olika sätt lönsamt.

METODER FÖR ATT GÖRA NATUREN EN DEL AV INREDNINGEN

  • Växter
  • Bilder av naturen, exempelvis tavlor och tapeter
  • Material
  • Ljud
  • Fräsch luft
  • Naturmaterial i möbler

Ta gärna kontakt med oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att föra in naturliga element till din inomhusmiljö!

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer