Hur skapas bra inomhusluft?

Dålig kvalitet på inomhusluften kan vara något som tvingar människor att lämna sina hem och kontor.

I dessa fall är det ofta frågan om mögel- och vattenskador, men kvaliteten på inomhusluften kan handla om mycket annat också. Så vad är det för faktorer som gör inomhusluften bra?

Bra inomhusluft ger inga symptom för människorna i byggnaden. Den känns gemytlig och gör det möjligt att jobba mer effektivt. Luftkvaliteten i byggnader påverkas av byggnadens ålder och skick, eventuella vatten- och mögelskador, luftventilering, fuktighet, temperatur och andra miljörelaterade faktorer som föroreningar och utsläpp.

Många faktorer bakom kvaliteten på inomhusluften

Inomhusluften består av flera olika faktorer. Den internationella WELL-standarden listar 29 av dessa. I listan ingår t.ex. luftventileringssystemets effektivitet, byggnadsmaterialens säkerhet, städprodukter- och utrustning, samt undvikande av kemikalier (så som rökning och insektsmedel). Tre saker som kan lyftas fram från listan är:

ORENLIGHETER I LUFTEN

Orenligheter i luften kommer från människor, utomhusluft, samt byggnads- och möbelmaterial. Dessa kan vara VOC-kemikalier, små partiklar, koldioxid, samt skadliga mikrober, såsom mögel.

FUKTIGHET

Den optimala luftfuktigheten inomhus är runt 45 %. Luft som är för torr irriterar luftvägarna, slemhinnorna och huden, och det har också kopplats ihop med sjuka hus-syndromet. En bra nivå på fuktigheten binder också partiklar och orenligheter från luften, medan för mycket fukt kan ge upphov till mögel- och vattenskador.

TEMPERATUR

Den optimala rumstemperaturen ligger på 20-25 grader. Temperaturen påverkar också luftfuktigheten: en för hög temperatur gör att luften känns tung och torr. Ett för kallt utrymme är däremot en hälsorisk och minskar trivseln, och kan dessutom förlänga tiden fuktiga platser torkar och därmed bidra till fukt- och mögelskador.

Visste du att kvinnor uppfattar temperatur annorlunda än män? Kvinnor föredrar cirka 2,5 grader varmare än män, det vill säga 24-25 grader.

Växter kan rengöra luften från orenligheter och skapa en bättre kvalitet på inomhusluften.

Små saker kan leda till en stor skillnad

Kvaliteten på inomhusluften kan temporärt bli sämre under en renovering eller ifall nya möbler flyttar in. Nybyggda hus släpper ut mer kemikalier i luften, men mängden minskar efter en tid ifall luftventileringen fungerar som den ska. Städprodukter kan också höja mängden kemikalier inomhus, eftersom de innehåller partiklar och parfymer som kommer ut i luften.

Att öka på luftventileringen är ofta tillräckligt för att försäkra ren luft. Ibland kan det dock vara bra att göra sig av med möbler eller material som kan göra skada, eller låta dem luftas ute en stund före man tar dem till inomhusmiljön. Också fuktighetsgraden kan tidvis bli för hög om man låter byke torkar inomhus, ifall luftventileringen inte är tillräckligt effektiv.

 

5 tips hur du kan förbättra kvaliteten på inomhusluften:

    • Att ta hand om luftventileringen är viktigt för att bli av med kemikalier, koldioxid och extra fukt. Håll dina fönsters ventileringsluckor öppna året om och se till att den mekaniska ventileringen fungerar som den ska.

    • Att installera filter för utomhusluft hindrar föroreningar från att ta sig in.

    • Under renovering eller inredning, se till att välja material som har ett lågt utsläppsvärde och inte dammar. På vissa produkters förpackningar står det om produkten har en låg VOC-halt.

    • Att städa regelbundet med oparfymerade, milda (icke-antibakteriella) produkter och att undvika rökning i eller nära huset hjälper att hålla mängden kemikalier låg inomhus.

    • Det är välkänt att växter har en förmåga att rengöra luft. Vanliga krukväxter renar dock inte luften på ett optimalt sätt, eftersom rengöringseffekten ligger i växternas rötter där mikroberna är. I Naava aktiva växtväggen går luften genom rotsystemet och filtrerar ca 60 m3 luft varje timme!

Mögel-och fuktskador är alltid en hälsorisk

För att förebygga mögel-och fuktskador spelar kvaliteten på inomhusluften en stor roll. Ifall skadan redan är skedd måste grovare åtgärder tas, eftersom denna typ av skador alltid är farliga för människans hälsa och välmående. Skador skall alltid bli undersökta av experter, som sedan tar beslut om vad som måste göras.

Också efter renoveringar är det viktigt att storstäda, eftersom mycket mikrober släpps ut i luften och kan fortsätta att göra skada också i efterhand. Det är viktigt att människor som lider av symptom orsakade av mögel, får vistas i en byggnad där de kan återhämta sig. Att i långa tider vara i kontakt med mögel eller andra problem med inomhusluften kan leda till permanenta skador för kroppen.

Är det något du funderar på? Tveka isåfall inte att ta kontakt!

 

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer