Relative humidity indoors drops significantly during winter, causing flu like symptoms.

Inomhusluften förändras med årstiderna

I takt med att vädret blir kallare verkar också luften omkring oss kännas torrare.

Det kanske förvånar att under vintern kan den relativa luftfuktigheten nå 100 % - men varför känns din hy, hals och ögon så torra?

Luftfuktigheten kan mätas på två sätt. Den absoluta luftfuktigheten informerar om hur mycket vatten det finns i luften, och det mäts exempelvis som gram per tusen liter. Den relativa luftfuktigheten däremot berättar om hur mycket vatten det finns i luften i relation till hur mycket den kan hålla vid just det tillståndet.

Detta i sin tur påverkas av temperaturen: kall luft har egenskapen att binda mindre vatten än varm luft. Det gör att den relativa luftfukten ofta är högre i kalla temperaturer, trots att mängden vatten luften egentligen håller är låg. Likaså sjunker den relativa luftfuktigheten då luften blir varmare inomhus. Detta är orsaken till att luften känns torr inomhus under perioder med kallt väder.

Årstiderna påverkar våra inomhusmiljöer

Årstidsövergångarna för oundvikligen med sig förändringar i temperaturen och luftfuktigheten inomhus. Trots att luften är mekaniskt processerad härstammar den ändå från utomhusluften. Den rekommenderade relativa luftfuktigheten är mellan 30 och 50 %, men under kallare perioder kan den sjunka ända till 10 %.

För många människor leder detta till förkylningsliknande symptom, så som irriterad hals och slemhinnor, kliande ögon och problemhy. Speciellt för människor som lider av allergier och astma kan dessa symptom uppkomma väldigt lätt.

Ett forskningsprojekt (HITEA, flera studier) undersökte damm och mögel i skolbyggnader i flera länder, och det hittades att trots att mögelhalten i Spanien och Nederländerna kunde vara upp till 2500 % högre än i Finland, fanns det endast en signifikant korrelation mellan mögel och sjukfrånvaro, samt andningssymptom i det senare nämnda.

En möjlig förklaring som forskarna kom fram till var att det hade att göra med den relativa luftfuktigheten. I Nederländerna till exempel är den relativa luftfuktigheten mellan 70 och 80 %, signifikant högre än i Finland. Torr luft gör det möjligt för små partiklar att flyta omkring i luften, medan de i mer fuktiga förhållanden binds i vattendropparna och faller till marken. Torr luft är erkänd som en av riskindikatorerna för syndromet för sjuka byggnader.

Forest 1

För hög relativ luftfuktighet är dock inte heller hälsosamt: trots att det inte i sig är skadligt, kan det orsaka att bakterier, mögel och dammpartiklar fortplantar sig. Dessa alla är kända för att orsaka irritation i andningsvägarna, allergier och multipel kemisk känslighet.

Hög luftfuktighet ökar också till vilken grad kemikalierna förångas ihop med luften. Exempelvis innebär en 35 % ökning av luftfuktigheten att förångningen av formaldehyd från byggnadsmaterial ökar 1,8-2,6 gånger.

Båda extremerna för med sig flera nackdelar, men det borde också tas i beaktande att en optimal luftfuktighet hämtar andra fördelar än att extremernas nackdelar undviks. Luftfuktighet och temperatur är kända för att påverka bekvämlighet, produktivitet och prestation. En behagelig luftfuktighet försummas ofta som en påverkande faktor då man snackar om hälsa, välmående och produktivitet. Men även små förändringar i luftfuktigheten kan leda till en stor inverkan.  

Relative humidity indoors drops significantly during winter, causing flu like symptoms.


Hur man förbättrar luftfuktigheten inomhus medan vädret är kallt

  • HÅLL KOLL PÅ UTOMHUS- OCH INOMHUSTEMPERATUREN, SAMT DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN

Genom att investera i en mätare som visar både temperaturen och luftfuktigheten är det lätt att märka ifall det finns något att förbättra.

  • REGLERA TEMPERATUREN


Den relativa luftfuktigheten inomhus höjs i takt med att temperaturen sjunker, och ofta är orsaken till torr inomhusluft en för hög rumstemperatur. Håll temperaturen mellan 21 och 22 grader celsius. Uppvärmningssystemet påverkar också: exempelvis veduppvärming kan höja den relativa luftfuktigheten i och med att vattnet som finns i träet förångas i luften.

 

  • REGLERA VENTILATIONEN

Mekanisk luftventilation är en av de möjliga orsakerna till torr luft, och därmed är det rekommenderat att kolla in ventilationssystemets inställningar.

 

  • LUFTFUKTARE

Luftfuktare kan förbättra för torr luft, men deras underhåll och funktion bör tas hand om: om man inte gör det kan de fungera som källor för mikrober. Gröna växter kan också användas för att effektivt återfukta luften.

 

  • UNDVIK STORA ÖKNINGAR I LUFTFUKTIGHETEN

Det lönar sig inte att försöka öka luftfuktigheten genom att exempelvis hålla badrumsdörren på vid gavel då du duschar. På detta sätt stiger ju också luftfuktigheten, dock ofta för högt. Detta kan skada byggnader speciellt under perioder då vädret är kallt: excessfukten som luften inte kan binda kondenserar sedan till kalla ytor och kan orsaka vattenskador.  Detta är orsaken till att fuktighetensnivån inte borde stiga över 45 % då en byggnad värms upp.

 

Om de ovan nämnda procedurerna kändes lite primitiva är kanske en lämplig lösning på problemet en växtvägg. Naava smarta växtväggar har inbyggd artificiell intelligens som följer med luftfuktigheten och temperaturen, och justerar sedan automatiskt dess fläktar och bevattning enligt det. Naava upprätthåller alltså en stabil och förbättrad inomhusluftfuktighet.

 

Läs mer om vilka faktorer som kan påverka luftfuktigheten, och tips för hur du kan förbättra dem.

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer