AWL-hero.jpg

Hur kan arbetsmiljön öka lönsamheten? Höj  produktiviteten med evidensbaserad design

Vad är evidensbaserad design?

Företag hyr lokaler och kontorsutrymmen för stora summor pengar och renoverar dessutom utrymmena, vilket ofta kommer med en ännu större prislapp. Samtidigt är medarbetarna, de som spenderar sina dagar i dessa byggnader, företagens största tillgångar. Deras välmående och produktivitet stöds dock inte alltid av utrymmet.

Vi betalar dock de byggnadsrelaterade fakturorna utan att blinka. Borde vi ta en fundering kring hur vi investerar i utrymmena där vi befinner oss dagarna långa?

Det anser Sven Ostner, affärsområdesansvarig för kommersiella projekt på ÅWL Arkitekter. “Skapar man en optimal miljö för medarbetarna gör de i sin tur ett bättre jobb. De blir mer kreativa, kommunikationen förbättras och likaså produktiviteten. Därför mår företag också bättre och det kan uttryckas i pengar”, säger Sven.

Sven Ostner är affärsområdesansvarig för kommersiella projekt på ÅWL Arkitekter.

Evidensbaserad design ökar arbetsglädjen

ÅWL Arkitekter är kända för sina bostadsprojekt och vill börja rikta in sig mer på kontorsutrymmen. Från denna tanke startade det de kallar evidensbaserad arkitektur. Det bygger på hjärnforskning, psykologi och effekten design har på oss människor.

ÅWL vill höja välmåendet, och därmed produktiviteten och arbetsglädjen. Att minska sjukskrivningar hör också starkt ihop med detta. “Det är ingenting vi påstår utan det bygger på ungefär 200 forskningsrapporter och doktorsavhandlingar. Det bygger på bevis - evidens. Det är evidensbaserat”, säger Sven. 

Evidensbaserad design

  • Människor har i allmänhet svårt att ändra sitt beteende, men evidensbaserad design bygger på att man går in i det omedvetna hos människan.
  • Ny medvetenhet om betydelsen för hälso- och sjukvården av rätt utformade vårdbyggnader.
  • Evidensbaserad design är en metod som integrerar kunskap från olika forskningsdiscipliner i syfte att skapa god vårdarkitektur och stödjande vårdmiljöer”  
  • “God vårdarkitektur kan bidra till att förkorta vårdtiderna, förbättra patientsäkerheten, minska smittspridning och öka välbefinnande hos patienter, anhöriga och personal” - Roger Ulrich, gästprofessor på Chalmers Arkitektur/Centrum för vårdbyggnadsforskning samt professor vid Center for Health Systems & Design, Texas A&M University, USA.

“Jag har tidigare jobbat med sjukhus där det finns något som heter evidensbaserat design. Man har känt att rum påverkar människor mer än vad man tror. I till exempel sjukhus blir man snabbare frisk, har lägre puls, behöver mindre medicinering och smärtmedel, ifall rummen är byggda på ett visst sätt”, säger Sven. Den kunskapen vill ÅWL nu ta in i kontorssammanhang.

I biblitoteksutrymmet hos ÅWL kan man jobba eller koppla av med en bok.

Vi är inte skapade för att bo inomhus

Faktorer som rummets akustik, färg och doft är något som går in i det omedvetna hos oss människor. De påverkar oss människor utan att vi lägger så mycket märke till dem.

“Man pratar bara om funktion och design. Vi tar ett steg längre och säger att medvetande styr hur vi känner. Det är helt unikt och nytt sätt att titta på sådana här saker”, säger Sven.

Även om det är ett nytt synsätt, är det ingen trend som kommer att försvinna. Evidensbaserad design bygger på hur människans 400 000 år gamla hjärna fungerar.  Vi har vissa instinkter som inte försvinner från våra kroppar även om världen och samhället i sig hela tiden går framåt.

“På ÅWL Arkitekter vill vi göra inomhus lika bra som utomhus”

Köket hos ÅWL är färggrant och fräscht.
Naava är ett estetiskt vackert inredningselement med sin grönska.

 
“Vi är stenåldersmänniskor och är inte anpassade att vistas inomhus som vi gör 95 % av vår tid. Vi borde då anpassa inomhusmiljön, för egentligen ska vi vara utomhus. Då är det väldigt enkelt att förstå att Naava är till för den luftkvaliteten som vi egentligen vill ha men sällan får inomhus”, säger Sven.

Naava livar upp det multifunktionella utrymmet hos ÅWL Arkitekter.

“Naava är till för den luftkvaliteten vi vill ha, men sällan får, inomhus”

Vill du ta en noggrannare titt på Naava? Fyll i formuläret nedan.

 

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer