Vad är växtväggar - definition, fördelar, design och grönska

Allt du behöver veta om växtväggar!

Växtväggar (också känt som gröna väggar, levande växtväggar eller vertikala trädgårdar) har blivit en stor trend för byggda omgivningar de senaste åren. Att ta in natur till urbana miljöer ser inte endast mer välkomnande ut, utan har också en rad med positiva fördelar och effekter.

Vare sig den är inomhus eller utomhus, fristående eller väggfast, finns det en passande växtvägg för så gott som alla tillfällen. Men hur exakt framställs växtväggar och vad är skillnaden mellan de olika varianterna?

I den här artikeln har vi tagit upp följande ämnen:

 

Definition av växtvägg 

“Vegetation som växer antingen på eller mot en vertikal yta"

- Staffordshire University Green Wall Centre

Växtväggar är vertikala strukturer som har olika typer av växter eller annan grönska fastsatt i dem. Grönskan är oftast planterad i ett växtunderlag som består av jord, sten eller vatten. Eftersom väggarna har riktiga växter i sig, har de oftast ett inbyggt bevattningssystem. 

Växtväggar skiljer sig från fasader, som man ofta kan se klättrandes på utsidan av byggnader. Hos växtväggar ligger växtunderlaget på ytan av ramen i stället för grunden.

Dessutom växer fasaders växter ofta i jord och kan ta en lång tid på sig att växa till sig och täcka en hel vägg. Grönskan i en fasad är fast i marken och växer upp längs med en vägg och använder väggen som stöd.

Smarta växtväggar (även kallade aktiva växtväggar) kan ofta se likanande ut i jämförelse med vanliga växtväggar, men tack vare användningen av artificiell intelligens och teknologi kan den erbjuda mycket mer. Egenskaperna hos en aktiv växtvägg är automatiserade och kontrollerade, och på detta sätt kan effekterna också maximeras.

Som tillägg till de visuella och biofiliska fördelarna med vanliga växtväggar, producerar aktiva växtväggar dessutom naturaliserad, rengjord luft och optimal luftfuktighet. Det här lyckas tack vare kombinationen av förbättrad luftcirkulation, ett annorlunda växtunderlag och teknologi.

Grön fasad, växtvägg och smart växtvägg.Från vänster till höger: grön fasad, växtvägg, smart växtvägg.

Vad är funktionerna och fördelarna?

Det finns många fördelar med att ha växtväggar som ett uppiggande element i utrymmen. För det första, kan inte de visuella fördelarna ignoreras. Dessa blickfångare kan göra en stor skillnad i att inreda en urban miljö som annars består av endast betong och tegel. Växtväggar ger olika möjligheter gällande agrikultur i en urban miljö, att få pyssla med trädgårdar, samt inredning.

Fördelar för människor

Växtväggar kan göra oss lyckligare och mer produktiva, eftersom de tillfredsställer vårt behov att få vara nära naturen. Att ta in naturliga element till utrymmen där de inte normalt sett finns, lyfter vårt humör och får oss i en mer alert och positiv stämning. Det här konceptet går också under namnet biofili.

Forskning har också visat att naturen kan minska på negativt beteende, såsom aggression och nedstämdhet. Utöver det här har också kontakt med naturen påvisats minska på stress och mental trötthet. Det här bygger på våra kroppars automatiska reaktion på att vara i närheten av eller se natur.

Gröna element minskar stress och trötthet.Gröna element minskar stress och trötthet.

I takt med att problem med föroreningar och luftkvaliteten talas om allt mer, har också växters effekt på luftkvaliteten fått mer uppmärksamhet. Växternas luftrengöringsförmåga bygger på mikroberna som finns i rötterna, som i sin tur kan använda kemikalier som näring. Förutom de konkreta hälsofördelarna har också en förbättrad luftkvalitet bevisats ha en effekt på människors energi och kognitiva förmåga.

Dock naturaliserar eller renar inte vanliga passiva växtväggar (eller växter i sig) luften effektivt nog för att uppnå en skillnad. Smarta växtväggar med sin aktiva luftcirkulation klarar däremot av det. Hela den aktiva växtväggen från växter till teknologin är framställda just för syftet att rengöra luften.

Byggnadsvänliga egenskaper

Utomhus växtväggar och fasader har påvisats vara effektiva energisparare eftersom deras växter sänker på byggnadens temperatur då den har solljus riktat mot sig. De kan också minska på mängden värme som frigörs under vintern.

Dessutom kan växternas transpirationsprocess sänka aningen på temperaturen inomhus och sparar då på energikostnader. Samtidigt kan de hjälpa akustiken och minska på oljud i byggnaden.

  Växtvägg Smart växtvägg Fasad
Visuellt element Yes Yes Yes
Biofili Yes Yes Yes
Förbättrad akustik Yes Yes Yes
Luftrengöringsförmåga No Yes No
Isolering (uteväggarna) Yes No Yes

Vilka typer av växtväggar finns det?

Det finns som sagt många olika alternativ på växtväggar. Det finns variationer gällande lösningar inom- och utomhus, storlekar och modeller, bland annat. Dessutom utvecklas växtväggens design och sätt att framställa den konstant, vilket ökar ytterligare möjligheterna och ändamålen för växtväggar. Härnäst kommer vi att gå igenom de alternativen vi ser som de mest vanliga.

Inomhus och utomhus

Inomhus och utomhus växtväggar kan användas för olika syften i olika omgivningar. De kan vara gjorda på olika material och växter, beroende på vad som är mest passande för det utrymmet.

Utomhus växtväggar används mest i ett visuellt syfte. Även om de kan vara kostandseffektiva genom att de sänker på temperaturen, tar upp regnvatten eller skyddar byggnader, så används de ändå mest för att hämta grönska till urbana miljöer. Det finns dock restriktioner gällande klimatet på var man kan bygga dessa väggar, eftersom de måste klara av väderförhållandena som råder i det området.

CaixaForum, Paseo del Prado, Madrid. (Mike Dixon / CC BY-SA 4.0)CaixaForum, Paseo del Prado, Madrid. (Mike Dixon / CC BY-SA 4.0)

Inomhus växtväggar har å andra sidan restriktioner kring hur stora de kan vara, eftersom de måste passa in i utrymmet. Med tanke på det här är de dock ofta lättare att sköta om.

Smarta växtväggar används endast inomhus eftersom deras luftrengöringseffekt inte skulle vara tillräckligt stark för utomhusmiljöer. Dessutom är växterna som finns i den smarta växtväggen tropiska och skulle sällan klara sig på de flesta ställen utomhus då de tagits bort från sitt naturliga habitat.

Storlek och design

En bred, smart växtvägg med levande växter på Miljöministeriet, Finland.En bred, smart växtvägg med levande växter på Miljöministeriet, Finland.  

Det finns sällan restriktioner på storleken då man designar en växtvägg. Även om bredare modeller är lättare att sköta om jämfört med höga, varierar inte designen och framställningen så mycket beroende på väggens proportioner.

Växtväggar bestående av moduler gjorda på plast eller metall är ofta av rektangulär form, eftersom det är svårare att framställa runda former. För smarta växtväggar där luftcirkulationen är av prioritet begränsas designen ofta till moduler.

De flesta inomhus växtväggar är fastsatta i väggen, men det finns även fristående och dubbelsidiga modeller. Kommersiella växtväggar är ofta gjorda som skräddarsydda lösningar. 

Vad växer växterna i?

Växterna som finns i växtväggarna behöver ett växtunderlag för att hållas fast i ramen. Det finns också olika typer av växtunderlag, som vanligtvis grupperas i fyra kategorier: lös, matta, blad och strukturellt typ av underlagssystem.

Medan det lösa växtunderlagssystemet har jord på en hylla eller i en påse, är mattsystemet däremot gjort på kokosfiber eller tyg. Växterna fäster rötterna rakt på mattan och behöver inget löst underlag (som jord). Bladunderlaget liknar mattsystem, men består av oorganiska polyurethane blad som är starkare än kokosfiber och tyg. 

Slutligen så kombinerar den strukturella varianten de lösa och mattsystemen genom att forma ett underlag som ett block som kan formas till olika storlekar och former. Till exempel så kan grönskan planteras i ett löst underlag, placeras i krukor och sedan på en vägg men inbyggt bevattningssystem. 

I lösa växtunderlag är jord, hydrosten, vulkansten och hydroponiskt system olika sätta att odla växter. Utbudet på lösa växtunderlag har ökat drastiskt de senaste åren.

Olika växtunderlag i växtväggar: tygpåsar eller krukor (med jord, sten eller vatten) och mattor.

Lösa växtunderlag behöver strukturellt stöd: jord, sten och vatten placeras ofta i tygpåsar eller plastkrukor. Mattor låter växterna växa rakt ner i dem.  

I vanliga växtväggar använder man stenull och jord som växtunderlag. Dessa används mest aktivt inom växtindustrin eftersom hydroponisk odling kan vara utmanande när det gäller kvaliteten på vatten. De flesta växtväggsproducenter använder standard växtunderlag som finns på marknaden.

Smarta växtväggar är dock unika och behöver dock ett optimalt växtunderlag, samt en bra uppsättning av mikrober och vattensystem - allt detta för att luftrengöringen skall fungera så effektivt som möjligt.

Växtunderlaget, systemen och strukturerna, samt växterna måste alla jobba som en enhet. Detta betyder att växtunderlaget inte kan väljas på må få, bortkopplad från de andra faktorerna. 

Vilka växter kan användas?

Stjärnan i det hela är växterna. Olika typer av grönska kan användas, men det finns vissa begränsningar beroende på typen och syftet med växtväggen.

Växter som förekommer i en växtvägg.Exempel på växter i en växtvägg: klätterkalla, clusia rosea och fågelbogbräken.

Inomhus är mer flexibelt för valet av växter

Evergreen växter passar ofta för både inomhus och utomhus växtväggar tack vare deras hållbarhet och utseende. Som namnet säger måste evergreen växter hålla sina blad året om och det här innebär en del begränsningar vid valet av växter.

Husväxter eller tropiska växter hör till de lämpligaste alternativen för inomhus växtväggar. Växter som används för inomhus växtväggar behöver inte stå ut med drastiska förändringar i temperaturen, även om fuktigheten kan variera och ställa till med problem.

Klätterkalla - ett populärt val för växtväggar.Klätterkalla är en evergreen växt och härstammar från Sydöstra Brazilien.

Vissa växtväggsproducenter använder sig av kemikaliskt behandlad mossa eller plastväxter för lättare skötsel, men ger därmed upp andra fördelar, såsom luftrengöring.

En naturligt växande mossvägg i Jinguashi, Taiwan. (Fred Hsu / CC BY-SA 3.0)En naturligt växande mossvägg i Jinguashi, Taiwan. (Fred Hsu / CC BY-SA 3.0)

För smarta växtväggar är processen att välja rätt växter ännu mer central jämfört med vanliga, passiva växtväggar. Orsaken till det här är luftcirkulationen i den smarta växtväggen, som kan vara krävande för växterna. Därför måste olika växter testas för att försäkra att de kan överleva i den smarta växtväggen.

Beakta omständigheterna och syftet

För utomhus växtväggar spelar platsen och tillgänglig teknologi en stor roll vid valet av växterna. Man måste möjligen beakta ifall en växtart klarar av perioder av torka på grund av saknaden av regnvatten och inbyggda bevattningssystem.

Vädret utomhus påverkar också växter inomhus, då torrare luft än vanligt kräver att växterna får mer vatten så att de kan behålla den optimala nivån av fuktighet. Hos höga fasader och växtväggar utomhus kan vinden, solljuset och regnet vara tuffare för gröskan högre upp än de som är närmare marken. 

Succulent-växter lagrar vatten i sina blad. Nate Conklin / CC BY 3.0)Succulent-växter lagrar vatten i sina blad, vilket gör dem lämpliga för tuffa klimat eller ifall bevattning inte är tillgängligt. (Nate Conklin / CC BY 3.0)

Valet av växtunderlag och bevattning går också hand i hand med valet av växter. Vissa växter har inte tillräckligt stora och starka rötter för att klara sig i något annat underlag än jord. För andra växter kan växtunderlag som torkar snabbt vara ett bättre alternativ än jord.

Utöver det här är det viktigt att växterna har ett stabil omgivning att leva i. Snabba förändringar kan ge växterna stress, som sedan kan leda till problem som sjukdomar eller skadedjur för växterna.

När man väljer växter för en smart växtvägg är uthållighet en viktig egenskap hos växten. Som nämnt i förra kapitlet är orsaken till det här är luftcirkulationen i den aktiva växtväggen som kan vara utmanande för växterna. Dessutom tar man i beaktande varje växts förmåga att rengöra luft. Olika växter rengör olika typer av kemikalier frå luften med hjälp av mikroberna i rötterna.

Med rätt bevattning, regelbunden näring, ljus och temperatur kommer man en lång väg i att försäkra att växterna mår bra. Att trimma dem då och då gör också att de lever längre. Smarta växtväggar kan optimera de nämnda faktorerna och försäkra att växterna lever i de bästa möjliga förhållandena.

Vårdnad & uppehåll av en växtvägg

Uppehåll av en växtvägg.Service på plats. Ju högre vägg, desto svårare att sköta om. 

För att må bra och tjäna sitt syfte behöver både vanliga växtväggar och smarta växtväggar vårdnad. Precis som med alla växter, behöver grönskan i en växtvägg ersättning nu och då i takt med att växter har dött bort.

I lösa och strukturella underlagslösningar är det oftast lätt att byta växter. I matta underlag är det dock svårare: sektioner som dött bort måste klippas bort. Att ta bort dessa sektioner kan leda till att man förlorar flera växter, eftersom deras rötter kan ha spridit sig till det borttagna området.  

Vatten är livsviktigt för att växterna skall överleva, och orsaken till att de flesta växtväggarna har inbyggda bevattningssystem för att göra det lättare att ta hand om växterna. Dessutom behöver växterna näring och det tillförs oftast via bevattningen.

Vatten Näring LjusVärme

Bevattningssystemen brukar vara återcirkulerande eller direkta system. Ett återcirkulerande system cirkulerar vattnet, pumpar och distribuerar det från en inbyggd tank. Tanken kan antingen manuellt fyllas på eller vara kopplad till byggnadens vattensystem.

Ett direkt vattensystem får däremot vattnet från en utomstående vattenkälla. Medan återcirkulerande system återanvänder överloppsvattnet, skickar direkta system överloppsvattnet vidare till ett avlopp.

För att en växtvägg kan fungera som den ska måste alla dess mekanismer fungera korrekt. Förutom växterna, bevattning och växtunderlag behöver också fjärrövervakningssystemet få service nu och då ifall det inte fungerar korrekt. Det här är orsaken till att regelbunden service och underhåll är viktigt för att försäkra sig om att allting fungerar bra och bekymmersfritt.

Att köpa din egen växtvägg

Som med det mesta innebär extra funktioner också tradeoffs. Form, storlek och material påverkar kostnaden för en växtvägg. Ju mer komplex och skräddarsydd produkten är, desto dyrare är prislappen.

Det underliggande problemet är oftast inte designen, utan snarare logistiken och skalfördelarna.

Smarta växtväggar är inget undantag från detta, men erbjuder däremot högre avkastning och värde över en längre tid jämfört med mer visuella element.

Att definiera dina behov, önskningar och budget är centralt - vilket alternativ möter dina behov?

Har du några frågor som blev obesvarade? Tveka inte på att fråga oss om mera information eller skicka oss feedback på kontaktsidan.


 

Pigga upp ditt kontor

Pigga upp ditt arbetsutrymme med en smart Naava växtvägg.

Naava erbjuder smarta växtväggar med en rad olika egenskaper och funktioner. Dessa inkluderar prisbelönt design för sin estetik, vackra levande växter, bekymmersfri skötsel, optimerad luftfuktighet och biofiltrering.

Ifall du vill veta mer så har fördelarna, våra modeller, den bakomliggande forskningen, teknologin och annan relevant information sammanfattats till ett lättläst paket - Naava broschyren. 

Intresserad? Vi berättar gärna mer