YKSITYISYYDEN SUOJASI TAKAAMINEN ON MEILLE KUNNIA-ASIA. NOUDATAMME TIETTYJÄ KÄYTÄNTÖJÄ KERÄTESSÄMME, KÄSITELLESSÄMME JA HYÖDYNTÄESSÄMME ASIAKASTIETOA. HALUTESSASI LISÄTIETOA ASIAKASTIEDON KÄYTÖSTÄMME, TUTUSTU HUOLELLISESTI SEURAAVIIN KOHTIIN.

  • Keräämme asiakkaidemme henkilökohtaista tietoa ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

  • Kerämme ja käytämme asiakastietoa vain ja ainoastaan ennakkoon määritellyn päämäärän mukaisten tavoitteiden täyttämiseen sekä muihin yhdenmukaisiin tarkoituksiin, ellei meillä ole henkilön itsensä tai lain antamia valtuutuksia tiedon laajempaan hyödyntämiseen.

  • Säilytämme henkilökohtaista tietoa vain päämäärien saavuttamiseen asti.

  • Keräämme henkilökohtaista tietoa laillisin ja hyvän tavan mukaisin keinoin, jos mahdollista henkilön itsensä antamilla valtuutuksilla.

  • Henkilökohtaisen tiedon tulisi olla relevanttia käyttötarkoituksiinsa nähden. Tämä edellyttää tiedon tarkkuutta, totuudenmukaisuutta sekä ajankohtaisuutta.

  • Suojaamme asiakkaidemme henkilökohtaista tietoa tarvittavin toimenpitein tietojen katoamista tai varkautta vastaan kuin myös luvatonta pääsyä tietoihin, tietojen paljastumista, kopiointia, käyttöä tai muokkaamista.

Takaamme asiakkaillemme tiedon toimintatavoistamme henkilökohtaisen tiedon käsittelyssä. Olemme sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita tarkasti toiminnassamme taataksemme, että asiakkaidemme henkilökohtaisen tiedon luottamuksellisuus säilyy suojattuna ja taattuna.