telefontid

Historien bakom Naava

Naturen är allt.

Vårt mål är att skapa lyckligare och mer välmående arbetsplatser

Vi vill åstadkomma en positiv förändring i människors dagliga arbetsliv. Vi vill ändra uppfattningen om den luft vi andas inomhus.

Vi spenderar våra dagar innanför fyra väggar

De flesta av oss bor i städer, isolerade från naturen. Där andas vi steriliserad, konstgjord luft tusen gånger i timmen.

Enligt Världshälsoorganisationen är detta faktiskt en av de största miljörelaterade hälsoriskerna för vår generation.

Vår mission

är att återförena människan med naturen. Vi uppnår detta genom att kombinera naturlig design med teknologi baserad på miljontals år av innovation. Vi vill hjälpa människor att bli lyckligare och mer välmående genom att föra dem i kontakt med naturen, varje dag.

Vår vision

är att, år 2025 kommer en miljard människor ha möjligheten att andas nordisk skogsluft, varenda dag överallt i världen. Vi anser att hälsosam luft borde vara en mänsklig rättighet. Vi hämtar in naturens dyrbaraste gåva.

Se vår grundares historia

Inspirerad? Kontakta oss!