IntegritetspolicyGDPR Compliance D-Fence 2018

1. Upprätthållare av registret

Naava (Naturvention Oy)
Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä, Finland

Tel. +358 144 591 503
info@naava.io
www.naava.io

2. Kontaktperson

Toni Aalto
IT Manager

Tel. +358 44 0200 600
toni.aalto@naava.io

3. Registrets syfte och ändamål

Syftet med registret är att upprätthålla företagets kundregister, adiministration av kontrakt, arkivering samt hantering av kundrelationer.

Uppgifter kan användas för att utveckla företagets verksamhet, statistiska syften och för producering av mer personligt innehåll online och på företagets digitala kanaler.

Registrets uppgifter kan i vissa fall utlämnas till företagets samarbetspartners, dock endast på grund av tekniska skäl. Naava har rätt att publicera uppgifter ur registret digitalt eller skriftligt i form av en lista om kunden inte specifikt förbjudit detta. Med en lista anses i detta syfte t.ex. adresslappar för direktmarknadsföring eller liknande. Kunden har rätt till att förbjuda företaget att publicera hens uppgifter och bör då kotakta företaget via epost till adressen info@naava.io.

5. Vi behandlar följande uppgifter

Naavas register innehåller följande information:

  • Personens för- och efternamn
  • Representerad organisation
  • Epost
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Information om tidigare ordrar
  • Bankinformation
  • Digitalt insamlad information om hur personer har integrerat med oss 

6. Källor

Tietoja saadaan asiakkaan käyttäytymisestä yrityksen verkkopalvelussa sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen.

 

 

Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta, evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

7. Utlämning av information enligt lagen

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Naavan käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

10. Rätt till kontroll av uppgifter

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Digitaaliset pyynnöt tulee tehdä varmistettavasta sähköpostiosoitteesta. Manuaalinen tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.