Kolster-lobby-people-hero.jpg

Kontoret - platsen där företagskulturen frodas

Kolster flyttade i samband med generationsskiftet till sina nya utrymmen.


Hela förändringen kan dock inte ses med bara ögat, eftersom flytten också har en stark inverkan på organisationen och deras sätt att göra saker. Inredningsprojektet som genomfördes i samarbete med design- och arkitektbyrån Gullstén-Inkinen gav konkreta bevis på att utrymmet och dess inredningslösningar verkligen har en stor inverkan på människors beteende. 

Innovativt och immateriellt

Kolster är expert på immateriella rättigheter. Till Kolsters tjänster hör att patentera, identifiera egendom som bör skyddas, exempelvis varumärken, teknologi och design, samt att försvara de immateriella rättigheterna. Familjeföretaget har idag 143 år historia bakom sig. För att företagets historia inte ska omvandlas till ett hinder för utvecklingen, har företaget lyft fram vikten av hur saker och ting görs i nuläget. 

“I framtiden kommer robotar att göra en stor del av det manuella jobbet. Med hjälp av det kommer våra medarbetare att kunna fokusera mer på uppgifter som är mer invecklade och värdeskapande”, visionerar Timo Helosuo, VD på Kolster.

Robotiken kommer dock ändå inte ta över områden där kreativitet och social kompetens är avgörande – därför fokuserar Kolster på just dessa faktorer.

“När våra medarbetare får arbeta i en bra miljö, där de ständigt har möjlighet att växelverka med andra människor, fortskrider ärenden snabbare och de har möjlighet att vara mer produktiva. Detta märker kunderna i de förbättrade tjänsterna”, beskriver Timo tanken bakom projektet med den nya kontorslokalen.

Lokalen bygger upp familjeföretagets historia

För att hållas i utvecklingens framkant ville Kolsters femte generation börja den nya perioden, under ledning av deras nya ordföranden Kim Kolster, i nya utrymmen.

På Kolster är företagskulturen framlyft som en synligt elementDet nya kapitlet i familjens historia har också lyfts fram som ett synligt element i inredningen.

I det nya utrymmet i centrum av Helsingfors har inredningens planering letts av arkitektur- och designbyrån Gullstén-Inkinen. Hela planeringen för inredningen baserar sig på att vända upp och ner på den traditionella arbetsrumscentrerade lösningen. I den ursprungliga lokalen var mittpunkten väldigt mörk – arbetsrummen var placerade vid fönstren, så att inget naturligt ljus nådde mitten av lokalen. Nu däremot har man vänt på steken: de öppna utrymmena är belägna nära fönstren, medan arbetsrummen placerades i mitten.

"Tanken var att maximera det naturliga ljuset, samtidigt som man kan se igenom hela byggnaden. Så att ljuset skulle ha möjlighet att röra sig fritt valde vi att använda glasväggar och stora fönster. De upplysta Naavorna hämtar fräscht och naturligt ljus också under de mörkare årstiderna."

Naava piggar upp de allmänna utrymmena på Kolster

Två Naava smarta växtväggar piggar upp caféutrymmet på Kolster

Mattan i Kolsters nya kontor bidrar till en trivsamt kontor

I rum som är skapade för fokuserat arbete fortsätter mattans färg sakta avtagande ut ur rummet. "När du är i rummet, gör den visuella effekten att det känns större än det är," säger Timo. Samtidigt är arbetsytan en del av en större helhet.

Den nya tapeten i Kolsters nya kontor är ett finurligt grafiskt element

Familjens gemenskap avslöjas i det faktum att Kim Kolster tipsades om att hans initialer hade graverats in någonstans i den nya lokalen som ett grafiskt element. Efter att ha letat en stund finner man dem ett av den nya kontorslokalens grafiska inredningselement, nämligen dolt bland ™, ® och ©-märkena i tapeten.

Transparens både i lokalen och i organisationskulturen

I och med flytten till de nya utrymmena konkretiserades också förändringen i hur arbetet sker i praktiken. I de gamla utrymmena fanns till och med ett internt postsystem, som bar post mellan de olika våningarna.

“Här befinner vi oss alla tillsammans på en våning, i kontrast till hur vi förut var i två olika hus och i fem olika våningar. Vår interna kommunikation har också omvandlats totalt: vi alla ser med våra egna ögon vem som är på plats. Telefonräkningarna har minskat - vi behöver inte längre ringas, eftersom våra kollegor befinner sig så nära”, beskriver Timo förändringen.

Naava smarta växtväggar fräschar upp luften på Kolster

Medarbetarna på Kolster samlas gärna i cafeterian där Naava smarta växtväggar finns

Cafeterian är kontorets hjärta

Mittpunkt, centrumaula, kafeteria, kök - kärt barn har många namn. Utrymmets bakomliggande mening är i enlighet med familjeföretagets värderingar ett ställe där människorna möts.

En fikapaus vid Naava smarta växtväggar ger en fantastiskt uppiggande effekt

Smarta beslut görs vid smarta växtväggar

I början av arbetsdagen möts människorna med kaffekopparna i hand. Det bjuds på en hälsosam frukost, kring vilken hela Kolster-familjen samlas. På båda sidorna av utrymmet finner man Naava smarta växtväggar, som hämtar grönska och fräscha vibbar. 

“I det föregående kontoret hade vi sex olika kök, dit man gick med sitt team för att äta den uppdelade frukosten. I dagsläget samlas istället vår personal i det nya utrymmet för att bekanta sig med varandra. Vi har under det gågna året rekryterat nästan 15 nya sakkunniga till vårt arbetsteam. Att mingla under frukosten är därför en viktig del av att framgångsrikt integrera de nya medarbetarna i vår arbetsgemenskap", beskriver Timo om hur beteendet har förändrats. 

En gång i månaden ordnas där en webcast för hela personalen, då det från taklisten sänks ner en stor vitduk. Tack vare det flexibla utrymmet ryms alla 80 personer tillsammans framför den. “Det är som en helt annan upplevelse då vi alla kan sitta tillsammans och titta, där vi kan diskutera och leta ögonkontakt med varandra, istället för att vi sitter i var sitt litet sammanträdesrum och kollar”, berättar Timo.

“Förändringen i lokalerna konkretiserar hur mycket utrymmet påverkar på beteendet och växelverkan - verkligen enormt.”

Naavorna gör kontoret hemtrevligt

Initiativet till att inkludera Naavorna i inredningen kom från Kolster. Gullstén-Inkinens VD Hanna Gullstén ler och svarar att de verkligen inte motsatte sig idén: “Vi kände redan till Naava och hade använt Naavor redan i tidigare projekt. Själva processen var enkel, i och med att det både från Naava och Kolster kom förslag på var de kunde placeras, och därefter var det sedan lätt att rita upp en bottenplan för utrymmet.”

Naavornas placering var främst visuell:

“Tanken var att koncentrera grönskan istället för att sprida ut den lite här och där. Därmed valde vi att ta in ståtliga Naavor och de ställdes på  platser där alla ser dem dagligen.”

Naava smarta växtväggar är ett iögonfallade inredningselemt på Kolsters kontor

I kontoret finner man fyra iögonfallande Naava Designers: två i det öppna utrymmet som fungerar som kontorets mittpunkt, och de andra två i var ände av lokalen. Naavorna har placerats strategiskt, så att man kan känna naturens närvaro var man än befinner sig på kontoret.

I kontoret finns det förvånansvärt lite väggyta. Tack vare Naavans olika modulstorlekar, och att de kan kombineras bredvid varandra för att skapa större helheter, lyckades man ändå få dem att passa perfekt till de fria väggytorna.

I sammanträdesrummen fungerar Naavorna suveränt för att hålla luften fräsch

Medarbetarna på Kolster uppskattar Naavorna, både i och med att de rengör luften, och för att de för med sig en del av naturen till kontoret

Enligt inredningsarkitekt Hanna Gullstén är Naava hennes förstahandsval för att hämta in grönska till olika utrymmen: “Med hjälp av Naavorna kan grönskan koncentreras till ett element, istället för att ha enskilda blomkrukor utplacerade här och där. På detta sätt kan inredningsarkitekten försäkra sig om att utrymmet också i praktiken ser ut som man i teorin önskade att att det skulle se ut."

“När det grönskande elementet är enhetligt och smart koncentrerat till ett ställe, ser det mycket bättre ut.”

Naava smarta växtväggar fungerar inte bara i ett luftrengörande syfte, utan också som ett estetiskt element samtidigt som de förbättrar luftfuktigheten

“Jag tycker om Naavan för att den är så simpel. Det enda som är framhävt är växterna. Vi har använt oss av Naavor i många väldigt olika utrymmen. Det uppstår ingen konflikt med utrymmet, utan istället fokuserar man bara på växternas skönhet”, beskriver Hanna. 

Så här framskrider ett inredningsprojekt med Naava:

  1. Granskning av lokal: Naavas experter hjälper att finna den bästa lösningen för att uppnå den optimala placeringen.
  2. Val av Naava: välj modell och skräddarsy så att den anpassas till lokalen.
  3. Naavan levereras till lokalen i ihop passande moduler, som vårt Naava Service team sedan monterar ihop på plats.
  4. Naavans kopplas till ett eluttag, och därefter vaknar dess smarta funktioner till liv. Automationen håller koll på bevattningen och växtväggens välmående.
  5. Naava Service teamet trimmar växterna, samt ser till att de får tillräckligt med näring under regelbundna underhållsbesök, för att säkerställa att den smarta växtväggens visuella och funktionella aspekter hålls i skick.
  6. Kundens enda uppgift är att fylla på vattenbehållaren. I Premium-tjänsten ingår även det i priset.

Ingen vanlig krukväxt

“För oss är det viktigaste med Naava att människorna vet och upplever att vi verkligen satsar på dem. Vi skulle såklart också kunna placera ut plastblommor i kontoret, men eftersom att människorna nu vet att Naavorna är intressanta i och med sin teknologi - den är innovativ. Vi själva arbetar också på branschen för innovationer, så Naavan förmedlar rätt känsla för oss.” Så här argumenterar Timo för valet av Naava och fortsätter: “Människor förstår inte riktigt, att om det inte finns någon på arbetsplatsen som vattnar växterna, så vissnar de.”

Den till Naavan tillhörande Naava Servicen ser till att växtväggen hålls vacker. Hanna Gullstén håller med: “Ingen vanlig människa i en kontorsmiljö har varken möjligheten eller kunskapen att ta hand om växtväggen, eller ens krukväxter. Därmed är Naava Service en enorm fördel.”

Värderingarna syns i valen - kvalitét och design förblir välbehållna

“Lokalen, vi vistas i, avspeglar våra värderingar. Äkthet och kvalitét är verkligen viktiga. Men på samma gång slösar vi inte pengar. Den tanken kommer från familjens värderingar”, berättar Timo. I inredningen har man fokuserat på att använda sig av skandinavisk design, dit också Naava hör - för en del av Kolsters business handlar om precis det, design och hur det skyddas.

Gullstén-Inkinens mål är att skapa naturliga och tidlösa utrymmen med ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Vår planering grundar sig i att utrymmet inte bara planeras enligt de senaste trenderna, utan istället väljer vi en mer tidlös inredning. I kundnöjdhetsundersökningar har det framgått att det de har lyckats med det under de 30 åren som spenderades i vårt förra kontor, eftersom de fortfarande används på samma sätt som de ursprungligen planerades.

 

Gullstén-Inkinens arkitektur och design kan ses på många av Helsingfors mest besökta ställen. Man kan nästan säga att varje Helsingforsbo har, medvetet eller omedvetet, arbetat, studerat, ätit eller sovit i lokaler som designats av Gullstén-Inkinen.

Till Gullstén-Inkinens hållbara inredningsprocess hör att inredningsarktitekten kartlägger och fotograferar alla möbler i den gamla lokalen. “Vi fick tydliga förslag på var i den nya lokalen de gamla möblerna kunde användas. Detta togs i beaktande i designen: om detta inte är hållbar utveckling, vet jag inte vad som är det.” berättar Timo stolt om samarbetet.

När man köper kvalitét och design håller det i ur och skur.

Trender kommer och går, naturen hålls oförändrad

I och med att planeringen av lokalens design och arkitektur fokuserades kring att kunna utnyttja det naturliga ljuset, är det också logiskt att naturen också finns som en inspirationskälla vid andra aspekter av inredningen. Lokalen planerades på hösten, vilket man kan se i färgskalan och tankevärlden som använts. De höstfärgade Into Concept Point sofforna skapar ramen för caféutrymmet. De av ekträ gjorda In Between borden och stolarna av &tradition hämtar en känsla av naturliga material.

Naava smarta växtväggar hämtar in grönska

“Ett kontor där man inte finner ett enda naturligt element skulle kännas ganska torrt och konstgjort”, utbrister Timo. Naturliga element är viktiga: “Naavans växter hämtar en känsla av naturen, till och med en så här grå dag som denna.”

Runtom hela kontoret finns det fönster, naturen är också närvarande i utsikten. "Jag gick hem från kontoret en kväll strax innan klockan sex, och solen föll fantastiskt på havet här utanför. Det är bra när solen lyser upp hela utrymmet, hela våningen. Det är något jag inte ens hade kunnat föreställa mig”, beskriver Timo upprymt.

"Då det regnar, å andra sidan, känns det som att man var inne i ett vattenfall då regnet rinner längs med fönsterrutan. Det är en spännande känsla, den är svår att beskriva. Precis som om du var under vattnet”, säger Timo.

Med goda val angående din lokal kan du uppleva närhet till naturen, till och med mitt i stadsmiljöer.

 

Hurdan historia skapar er kontorslokal?

Ta kontakt med oss, så diskuterar vi vidare om hur naturen kan föras till era utrymmen.

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer