plants-hero

Naava och biofiltrering - naturlig inomhusluft åt alla

Naava + NASA = Naavas smarta växtvägg

Hur NASA:s överraskande forskningsupptäckt tillsammans med teknologin kring Naavas biofiltrering skapar grunden för den vetenskapligt bevisade luftrenande innovationen - Naava smarta växtvägg.

NASA:s rymdforskning avslöjar betydelsefull information om växters beteende

NASA har forskat i hur man på ett naturligt och effektivt sätt kan rena luften på rymdstationer. Denna fråga blev aktuell då de första personerna tog sig ut i rymden och man var tvungen att kunna skapa liknande levnadsförhållanden som vår planet erbjuder.

De flesta känner till att växter har en förmåga att rena luften och spelar på så sätt en viktig roll i vårat ekosystem. Forskningen utförd av NASA bevisade överraskande dock att hela 98% av luftrengöringen i själva verket sker i växternas rötter och inte i bladen vilket man kanske kan tro.

Växternas luftrengöringsförmåga finns inte i växternas blad utan i själva verket i rötterna och mikrobkulturen.

Naava växter: klätterkalla (Philodendron scandens)

Baserat på denna forskningsupptäckt bestämde sig Naavas grundare Aki Soudunsaari som led av dålig inomhusluft i sitt läraryrke och Niko Järvinen som studerade miljövetenskap, att reda ut hur upptäckterna kunde utnyttjas och man samtidigt på ett mer effektivt sätt kunde cirkulera luften genom växternas rötter.

Biofiltrering och användningen av biofilter är en teknik som används för att fånga upp och bryta ner föroreningar med hjälp av ett filter bestående av biomassa. Tekniken används främst för rening av avloppsvatten och luften kring fabriker.

Vid biofiltrering leds den förorenade substansen (förorenat vatten eller i Naavas fall luft) genom mikroorganismer och det organiska materialet. De godartade mikroberna som lever i växternas rötter bryter sedan ner orenligheterna i luften till näring för växterna.

Naavas biofiltreringssystem cirkulerar alltså luften på ett naturligt sätt genom växterna, deras rotsystem och underlaget där växterna växer.

Naava biofiltrering, en naturlig luftrengöringsprocessNaavas biofiltreringsprocess in sin enkelhet

Från växter till biofilter - Naavas unika förädlingsprocess

Trots att det vanligtvis är växterna som fångar uppmärksamheten hos Naavan bör vi kika in under ytan för att förstå oss på hur dess luftrengöringsprocess egentligen fungerar. På en Naava fungerar varje enskild kruka som ett biofilter och genom dessa filter strömmar all luft som cirkulerar genom Naavan.

 

UTVALDA VÄXTSORTER

Genom en långt och gedigen forsknings- och testprocess får vi fram de växter som allra bäst lämpar sig för luftrengöring samt garanterar ett visuellt tillfredsställande utseende.

VÄXTERNAS FÖRÄDLINGSPROCESS

Jorden från växternas rötter tvättas av och växterna återplanteras sedan i ett jordfritt, oorganiskt växtunderlag i speciella Naava-krukor. Denna kombination möjliggör den effektiviserade luftcirkulationen.

ETT UNIKT OORGANISKT VÄXTUNDERLAG

Det unika, jordfria och porösa växtunderlaget vi själva utvecklat aktiverar rotsystemets mikrober och möjliggör den effektiviserade luftrengöringsförmågan.

Naava-biofilter, en naturlig luftrengörare.Kombinationen av dessa fyra faktorer gör Naava till ett naturligt biofilter för luftrengöring

Naavans effekt är vetenskapligt bevisad

Idén och det innovativa utvecklingsarbetet som inspirerats av NASA:s forskningsupptäckt nådde en märkbar milstolpe då Naavas biofiltreringsteknik konstaterades vetenskapligt bevisad. I och med BRE-forskningsinstitutets forskning är Naavas naturliga luftrengöringsförmåga nu vetenskapligt bevisad.

Naavans förmåga att eliminera kemikalier ur luften är vetenskapligt bevisat

I och med forskningen bevisades det att Naava eliminerar 57% av den skadliga MEK-kemikalien vid varje luftgenomdrag. Luften i ett inomhusutrymme cirkulerar kontinuerligt genom Naavan vilket gör Naava till en effektiv luftrenare som avlägsnar omfattande mängder kemikalier från inomhusluften.

Dr Fraser Torpy, ledare för forskningsarbetet samt chef för växt- och miljökvalitetsforskningsgruppen vid Sydenys teknologiska universitet, summerade resultatet på följande vis:

“Naava-systemet representerar ett innovativt sätt att använda växtväggsteknologi, med en kombination av bästa tekniska praxis som hämtats från vetenskapliga studier från hela världen, och vi blev inte alls överraskade då vi upptäckte att det hade exceptionellt god förmåga att avlägsna luftföroreningar. Den testregim som vi skapade är det mest strikta som hittills funnits inom vetenskaplig testning av dessa system, och systemet överträffade våra förväntningar i alla avseenden.”

“Aktiv växtväggsteknologi för luftföroreningar har varit ett kvantsprång inom vårt forskningsfält, och Naava-systemet är en ledare inom den praktiska implementeringen av denna nya teknologi. Denna produkt har potential till att revolutionera vår uppfattning om inomhusluften.”

 


Vill du veta mer om Naavas effekt eller uppleva den naturliga inomhusluften på vårat showroom?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så tar vi kontakt inom kort.

 

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer