telefontid
Delos (25)_web
Delos (6)_web
Delos (24)_web
Delos (15)_web
Delos (7)_web
Delos (10)_web

Delos

New York, USA

Som en pionjär för Wellness Real Estate ville Delos att dess nya huvudkvarter i New York City skulle vara en modell för arbetsplatser som utformats för att aktivt nära människors hälsa och välbefinnande och dessutom ta i tu med hållbarhetsmål. 

Utrymmet innehåller över 20 Naava för att ge frisk och fuktad luft. Delos kontor framhäver naturliga element som grönska och solljus på arbetsplatserna för att främja medarbetarnas hälsa, produktivitet och glädje.

Foto: ImagenSubliminal

Fler Naava-utrymmen

Intresserad? Vi berättar gärna mer